Participativní rozpočet

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

OBČANÉ MĚSTA MAJÍ VE SVÝCH RUKOU 600 TISÍC Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár zavedl participativní rozpočet. Zastupitelé takto rozhodli na svém zasedání v poslední březnový den roku 2016. Na projekty občanů vyčlenili pro rok 2017 600 tisíc korun.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

V květnu 2016 se uskutečnilo Informativní veřejné setkání se zástupcem firmy Agora panem Vojtěchem Černým.  Proběhla  sousedská setkání v prostorách našich základních škol, poděkování patří tedy ředitelům základních škol za propůjčení prostor v odpoledních hodinách a školníkům za pomoc s technickou přípravou při konání setkání. Občané se seznámili s participativním rozpočtem. Co umožňuje, jak je možné se zapojit, co a jakou formou navrhnout.

Období od 6. 6. do 10. 7. 2016 bylo vyhrazeno pro podávání návrhů projektů občany. Obdrželi jsme celkem 6 návrhů. Což na první rok a velikost co se týče počtu obyvatel našeho města není málo.

Do 17. 7. jsme provedli formální kontrolu podaných návrhů, rozdělili ve struktuře úřadu dle kompetencí odborů/oddělení, v srpnu proběhlo odborné zhodnocení návrhů občanů úředníky městského úřadu, zveřejnění krátkých anotací, popisů projektů.

Projekty byly veřejnosti představeny 7. září v 17.00 hod v zasedací místnosti zastupitelstva města na městském úřadě.

V měsíci listopadu proběhlo hlasování, kterého se mohli zúčastnit občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý hlasující mohl udělit dva kladné a jeden negativní hlas.

Celkem hlasovalo: 446 občanů

-       elektronické podoba:  347 z toho 334 platných hlasovacích lístků
-       papírové hlasovací lístky: 99 z toho 89 platných hlasovacích lístků

 

pořadí

projekt č.

návrh

celkem hlasů

1.

2.

Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru

171

2.

5.

Úprava terénu na Farčatech

125

3.

6.

Oplocení volnočasového areálu - Farčata (základna Skautů)

107

4.

4.

Vodní prvek

101

5.

1.

Wourkoutové hřiště

48

6.

3.

Santiniho barokní slavnosti

-12

 

Realizovány v roce 2017 budou první 4 návrhy.

 


NÁVRHY OBČANŮ

Projekt č.1     Workoutové hřiště

Workoutové hřiště by mělo obsahovat několik základních překážek pro co nejširší využití. Obvykle jsou to hrazdy v různých výškách, ručkovací žebřík, svislé žebřiny, šplhací tyče. Důležitá je kvalita materiálů kvůli životnosti jednotlivých prvků. Ideálním místem pro vybudování workoutového hřiště je prostor v blízkosti sídliště Libušín a přilehlé cyklostezky na Pilskou nádrž. Venkovní fitness neboli workoutové cvičební prvky jsou v oblibě hlavně u dospívající mládeže, kteří zde aktivně tráví svůj volný čas a rozvíjí svoji tělesnou kondici. Uživatelem těchto workoutových hřišť však může být prakticky kdokoli od 3 do 100 let.

 

Projekt č.2     Vstup do Úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru

Nepovšimnutá místa veřejně často využívaná, trpí. Neustále měnící se situace města často nereaguje na potřeby jeho uživatelů, a proto energie změny musí přicházet z obce. Prosperitu města určuje jeho uživatel a jeho zájem o jeho prostředí. Kultivovanost prostředí mluví k jeho uživatelům a nastoluje tak interakci, která může vést ke prosperitě všech obyvatel. Téma Úvozu ve Žďáře nad Sázavou je přesně takovým místem. Před Stovkami let nejvýznamnější obchodní stezka Vysočiny, dnes zapomenutá pěšina, hojně užívaná pro spojení města a krajiny.
V zimě plná běžkařů spurtujícím na vyhlášené Dolinky, přes rok oblíbeným místem pejskařů, turistů, hipsterů a huličů. Na stezce se nachází několik atraktorů, vodní pramen, památný strom a info cedule. Zrovna Cedule se nachází na nepochopitelném místě, kde nikdo nezastavuje, spíše překáží. Zaústění komunikací neexistuje, nově vybudovaná infrastruktura situaci ignoruje. Nové domy, ale situaci ignorovat nemohou. Veřejné prostory kolidují s privátními a tím vzniká nová třecí plocha. Uživatelé si přejí změnu, která může přinést kvalitu prostředí. Nová artikulace napojení a přeměna klíčových atributů Úvozu vytvoří vyhledávané místo setkání člověka a krajiny.

 

Projekt  č.3    Santiniho barokní slavnosti

Santiniho barokní slavnosti budou vyvrcholením celé letní sezony oslav výročí 340 let narození Jana Blažeje Santiniho v roce 2017. Jejich cílem je představit Santiniho barokní dobu zábavnou formou, zapojit rodiny s dětmi do historie Žďáru a také dále rozvíjet město jako aktivní, turisticky zajímavé a atraktivní. Třídenní festival by bylo vhodné spojit s Klášterní nocí, probíhající na začátku září. Slavnosti by zahrnovaly program pro odbornou i neodbornou veřejnost, workshopy pro děti a dospělé, představení historických osobností zábavnou formou, otevřenou Zelenou horu s komentovanými prohlídkami, ukázky barokního tance, hudby i historického šermu. Obsahem odborné částí by mohla být setkání architektů, historiků, tematické diskuze a přednášky.

 

Projekt č.4     Vodní prvek v Atriu

Katastrofický stav nevyužívaného pítka vyzývá k jeho odstranění. Byla by ovšem škoda nezachovat v tomto místě vodní prvek, který by byl oživením celého prostoru Atria. Mohla by to být první z věcí, které přemění Atrium v klidovou zónu vyzývající k zastavení. Inspirací může být „tobogán“ z Otevřené zahrady v Brně, který formou hry jistě zabaví kdejaké dítko a osvěží celou rodinu.

 

Projekt č.5     Úprava terénu na Farských humnech

V rámci projektu bude zarovnán a zatravněn neupravený prostor na Farských humnech, který se vizuálně otevřel kácením nevhodných dřevin a nebyl následně upraven. Odstraněny budou i nevyužívané zbytky původního plotu u řeky (betonové sloupky).

 

Projekt č.6     Oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež na Farských humnech

Díky projektu vznikne chybějící oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež na Farských humnech (bývalá vodárna), původní oplocení bude opraveno. Aktuálně zde mají klubovny vodní skauti, v budoucnu by se zde měli scházet i členové dalších neziskových volnočasových organizací. Oplocením areálu se zvýší především bezpečnost dětí a mládeže, ale i bezpečnost budovy a uskladněného materiálu. Plánované rozšíření městského parkoviště zabere část plochy určené pro aktivity dětí a mládeže, proto bude v rámci projektu také zarovnána a zatravněna plocha u budovy směrem k parku Farská humna.

 

Informace o participativním rozpočtu také na www.participativni-rozpocet.cz/zdar


Soubory ke stažení:

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!