Participativní rozpočet

HLASOVÁNÍ ZDE

 

OBČANÉ MĚSTA MAJÍ VE SVÝCH RUKOU 600 TISÍC Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár zavedl participativní rozpočet. Pro rok 2017 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun. 

Na březnovém zasedání zastupitelé rozhodli o začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďáru nad Sázavou i pro rok 2018 do výše maximálně 600 tisíc Kč.

 

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

 

ZAUJALO VÁS TO?

Přijďte s námi na toto téma diskutovat 4. 5. 2017 v 17.00 do knihovny nebo 18. 5. 2017 v 17.00 do Activu na ulici Horní. Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje komunitní koordinátorku Radku Remarovou.

 

KONTAKT

Remarová Radka, komunitní koordinátor
tel.: +420 566 688 396
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz
MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
2. patro, kancelář č. 59 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2017

K 30. 6. 2017 jsme obdrželi 11 návrhů do Participativního rozpočtu. Během července a srpna proběhla odborná zhodnocení, setkání navrhovatelů s odborníky. 9 návrhů  postoupilo do hlasování. Následně navrhovatelé zpracovali prezentace, které byly veřejnosti představeny 5. září v 17:00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města. V říjnu probíhá hlasování a vítězné návrhy budou v roce 2018 realizovány.

  NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI: 

 

1. Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

2. Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

3. Studánka v úvozu - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Okolí studánky je zahrnuto již ve vypracované projektové dokumentaci, která řeší celou tuto oblast.
Návrh: Objekt je nutné upravit tak, aby sloužil svému účelu, tj. zdroj pramenité pitné vody. Vhodnou terénní úpravou je nutné zamezit přístupu veřejnosti do prostoru bezprostředně nad zdrojem vody. Současná úprava k tomu přímo vybízí a dochází ke znečišťování zdroje vody i přilehlého okolí. Rovněž je nutné umístění odpadkového koše v blízkosti studánky, která se nachází zhruba uprostřed úvozové cesty, která je hojně využívána obyvateli města.
Součástí úpravy by měl být rovněž prostor pro odběr vody a úprava odtokové strouhy úvozem.
Je nutné obnovit provádění rozborů vody ve studánce, aby občan věděl, jaký je její aktuální stav.

4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

5. Výstavba chodníku u Domu kultury

6. Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

7. Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

8. Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

9. Úprava hřiště v prostoru Věžička - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Vzhledem k velikosti plochy je nutné řešit komplexně studií a projektovou dokumentací, což z časových a finančních možností Participativního rozpočtu je nerealizovatelné.
Návrh: Výměna povrchu plochy, osazení dvěma brankami a košem pro basketbal, umístění laviček se stříškou, oplocení k zabránění případného poškození okolního majetku při míčových hrách.

10. Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“

11. Workoutové hřiště

 

HLASOVÁNÍ ZDE

 

Časový harmonogram 2017


PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2016


Soubory ke stažení:

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!