Participativní rozpočet

OBČANÉ MĚSTA MAJÍ VE SVÝCH RUKOU 600 TISÍC Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár zavedl participativní rozpočet. Pro rok 2017 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun. 

Na březnovém zasedání zastupitelé rozhodli o začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďáru nad Sázavou i pro rok 2018 do výše maximálně 600 tisíc Kč.

 

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

 

JAK TO FUNGUJE? 

1.    Chcete zlepšit místo, prostor ve kterém žijete. 
     
 2.     Máte nápad.
     
 3.     Podejte nám návrh a zapojte se!

 

 

ZAUJALO VÁS TO?

Přijďte s námi na toto téma diskutovat 4. 5. 2017 v 17.00 do knihovny nebo 18. 5. 2017 v 17.00 do Activu na ulici Horní. Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktuje komunitní koordinátorku Radku Remarovou.

 

KONTAKT

Remarová Radka, komunitní koordinátor
tel.: +420 566 688 396
mobil: +420 778 744 303
email: radka.remarova@zdarns.cz
MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
2. patro, kancelář č. 59 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2017

K 30. 6. 2017 jsme obdrželi 11 návrhů do Participativního rozpočtu. Během července a srpna proběhla odborná zhodnocení, setkání navrhovatelů s odborníky. 9 návrhů  postoupilo do hlasování. Následně navrhovatelé zpracovali prezentace, které byly veřejnosti představeny 5. 9. 2017 v zasedací místnosti Zastupitelstva města. 
Hlasování probíhalo celý měsíc říjen a zapojilo se 511 obyvatel Žďáru nad Sázavou. Největší podporu získal projekt na obnovu dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní. Společně s druhým umístěným, revitalizací vnitrobloku Palachova 11 – 23, budou projekty realizovány v roce 2018.

Letošní ročník participativního rozpočtu se velmi povedl. Již na začátku jsem byla mile překvapena zájmem přihlášených projektů a hlasování to jen potvrdilo. Počet hlasujících se přehoupl přes pět set,“ popisuje zájem občanů Radka Remarová, komunitní koordinátorka. Počet hlasů odevzdaných přes internet byl 299, papírových lístků pak 212. „Hlavně bych chtěla poděkovat všem za aktivitu, kterou letos ukázali. Oceňuji, že si navrhovatelé dali tolik práce s přípravou a prezentací projektů. Skvělý je i zájem občanů, kteří přišli vyjádřit svůj názor,“ dodává Remarová.

Participativní rozpočet - hlasování pro rok 2017

pořadí

návrh č.

návrh

celkem

1.

2

Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

218

2.

4

Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

155

3.

8

Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

67

4.

1

Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

66

5. - 6.

7

Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

64

10

Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech

64

7

5

Výstavba chodníku u Domu kultury

50

8

11

Workoutové hřiště

47

9

6

Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

14


V roce 2016 se do participativního rozpočtu zapojilo šest projektů, pro které hlasovalo 446 občanů. V současné době byl dokončen jeden projekt – nový vodní prvek v atriu, další dva by měly být zrealizovány do konce roku - obnovení vstupu do úvozu a terénní úprava na Farčatech. Oplocení základny skautů bylo po domluvě odsunuto z důvodu žádosti o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy.

Aktivita a zájem občanů je dalším impulsem pro pokračování v Participativním rozpočtu i příští rok. Již nyní se připravují drobná vylepšení. Hlavním cílem pro příští rok bude dostat Participativní rozpočet do povědomí širší veřejnosti tak, aby se do něj zapojilo ještě více lidí.

 

  NÁVRHY OBČANŮ K REALIZACI: 

 

1. Veřejné dětské hřiště na ulici Purkyňova

2. Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní

3. Studánka v úvozu - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Okolí studánky je zahrnuto již ve vypracované projektové dokumentaci, která řeší celou tuto oblast.
Návrh: Objekt je nutné upravit tak, aby sloužil svému účelu, tj. zdroj pramenité pitné vody. Vhodnou terénní úpravou je nutné zamezit přístupu veřejnosti do prostoru bezprostředně nad zdrojem vody. Současná úprava k tomu přímo vybízí a dochází ke znečišťování zdroje vody i přilehlého okolí. Rovněž je nutné umístění odpadkového koše v blízkosti studánky, která se nachází zhruba uprostřed úvozové cesty, která je hojně využívána obyvateli města.
Součástí úpravy by měl být rovněž prostor pro odběr vody a úprava odtokové strouhy úvozem.
Je nutné obnovit provádění rozborů vody ve studánce, aby občan věděl, jaký je její aktuální stav.

4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

5. Výstavba chodníku u Domu kultury

6. Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru

7. Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

8. Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického

9. Úprava hřiště v prostoru Věžička - NEREALIZOVATELNÝ v rámci Participativního rozpočtu

Zdůvodnění: Vzhledem k velikosti plochy je nutné řešit komplexně studií a projektovou dokumentací, což z časových a finančních možností Participativního rozpočtu je nerealizovatelné.
Návrh: Výměna povrchu plochy, osazení dvěma brankami a košem pro basketbal, umístění laviček se stříškou, oplocení k zabránění případného poškození okolního majetku při míčových hrách.

10. Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“

11. Workoutové hřiště

 

 

Časový harmonogram 2017


PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2016


Soubory ke stažení: