Zámek Žďár nad Sázavou

virtuální prohlídka II. nádvoří
virtuální prohlídka III. nádvoří


Muzeum nové generace Muzeum nové generace
Posláním tohoto muzea je předávat bohatý příběh daného místa formou netradiční expozice, připravené mezinárodním týmem sestaveným z profesionálů mnoha různých oblastí: historie, architektury, výtvarného umění, hudby i audio-vizuální produkce. Těšit se můžete například i na mimořádnou projekci videa přímo na vystavených sochách. Prostřednictvím svého sluchu i zraku nahlédnete do života v cisterciáckém klášteře, historie barokní kultury a architektury, včetně jejího vývoje až do současnosti.
Kašna Panny Marie s Ježíškem Kašna Panny Marie s Ježíškem
Socha Panny Marie s Ježíškem zdobí kašnu na prvním nádvoří areálu zámku. Jde o práci pražského sochaře M. V. Jackla (1655-1738) před rokem 1705. Od téhož autora je dřevěná polychromovaná plastika sedící P. Marie s Ježíškem v nadživotní velikosti v chodbě prelatury z doby kolem roku 1706.

 

Zvonice

Zvonice

Zvonice bývalého cisterciáckého kláštera je renesanční stavba barokně upravená. Byla postavená v menší vzdálenosti od konventního kostela, prelatury a konventu. Tím splňovala prvotní podmínku o omezení používání zvonů v cisterciáckém řádu.

Bazilika (dříve konventní kostel)  Nanebeveztí Panny Marie

Bazilika (dříve konventní kostel) Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

V letech 1710-1722 byl původní gotický kostel přestavěn J. B. Santinim v duchu barokní gotiky. Jde o mistrovské včlenění barokního útvaru do gotického prostoru. V obou ramenech příčné lodi jsou vysuté empory se vzácnými barokními varhany. Sochařská výzdoba hlavního oltáře i oltáře P. Marie je připisována Řehoři Thenymu (1695-1759) a J. P. Čechpauerovi. Obraz hlavního oltáře je prací M. Willmana (1630-1706). Další dva oltáře mají obrazy od italského malíře Simona Gionima (asi 1655-?). V severní závěrové kapli jsou fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb ze druhé pol. 15. století).
virtuální prohlídka interiéru

Studniční kaple

Studniční kaple

Tato kaple byla symbolem cisterciáckého kláštera, jehož názvem byl Fons Beatae Mariae Virginis (Studnice blažené P. Marie). V desetistěnné prostoře zaklenuté valenou klenbou je vlastní studna. Z kamenné obruby vystupuje železná kovaná konstrukce, na které stávala kamenná socha Studniční Panny Marie. Symbol této studny je i součástí dnešního znaku města.

Galerie barokního umění

Umění baroka ze sbírek NG

V budově konventu zámku je umístěna galerie obrazů a plastik ze sbírek Národní galerie v Praze. Kolekce děl je postavena na jménech a dílech autorů, které souvisejí s dobou a dílem Jana Santiniho Aichla, geniálního architekta, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil prostředí bývalého žďárského kláštera. Soubor historických děl svým obsahem a uspořádáním evokuje atmosféru barokních uměleckých muzeí a řeholních domů.
virtuální prohlídka

Prelatura bývalého cisterciáckého kláštera

Prelatura bývalého cisterciáckého kláštera

Prelatura byla postavená byla kolem roku 1727. Projekt stavby vypracoval J. B. Santini. Severní trakt používala šlechtická akademie. V hlavním sále je na celé ploše klenby freska „Nebeská blaženost benediktinů a cisterciáků“ z roku 1734 od K. F. Töppera (1682-1738).

Barokní konírny (jízdárna)

Barokní konírny (jízdárna)

Barokní konírny byly součástí akademie pro vědy a umění jezdecké, zřízené pro šlechtickou mládež roku 1727. V interiéru koníren je klenba podoby hvězdné sítě ve dvou barevně odlišných vrstvách. Projekt této stavby vypracoval J. B. Santini. Dnes slouží jako obřadní síň.

 

 

Návštěvní doba více...

 

Vstupné více...

 

 

  Kontakt:
  Zámek Žďár nad Sázavou
  Zámek 8
  gsm +420 602 565 309

  e-mail: info@zamekzdar.cz
  web: http://www.zamekzdar.cz

 
   
   
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!