Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Závěrečné vyhodnocení akcí POVV 2016

Nutno doložit:

  1. Faktury s označením „ Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01488.0xxx“
  2. Výpisy z účtů podepsané starostou
  3. Předávací protokol (nebo kolaudační rozhodnutí)
  4. Vyplněný a podepsaný formulář ZVA

Termín odevzdání: 15. 1. 2017, ale já bych raději kvůli případným opravám do konce roku 2016.

Ing. Ilona Vráblová, odbor rozvoje a územního plánování, tel.: 566 688 175, 605 852 984, e-mail: ilona.vrablova@zdarns.cz


ZAJÍMAVÉ DOTACE Z MMR NA ROK 2017– mimo jiné i na kapličky a komunikace
(došlo k navýšení fin.prostředků)

Výzva

Zásady

Informace: Ing. Ilona Vráblová, tel.: 566 688 175, 605 852 984

 

DOTACE NA OBNOVU RYBNÍKŮ A POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ

Trápí vás stará požární nádrž v obci? Hledáte jak zafinancovat opravu či odbahnění rybníku? Potřebujete zvýšit zásoby užitkové vody pro obec? Máte již zpracovaný projekt a chyběl vám vhodný dotační titul? Neváhejte a zažádejte o dotaci ve výši 80 % na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí co nejdříve!

V rámci dotace můžete žádat na: rekonstrukci, opravu a odbahnění rybníků, rekonstrukci, opravu, revitalizaci požárních nádrží, výstavbu a obnovu nových vodních nádrží, vytvoření zásob užitkové vody pro obec.

Žádosti se mohou podávat do 30. 11. 2016.
Výše dotace nejvýše 80 % do 2 000 000,- Kč při obnově a do 4 000 000,- Kč při výstavbě vodní nádrže.
V případě dotazů pište na kinc@envipartner.cz nebo volejte na 800 400 808.


Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!