Prostřednictvím Projektu...

 • podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi
 • spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj
 • chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci
 • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:
  • předškolní výchovy a základního školství,
  • odpadového hospodářství,
  • sociálních služeb,
  • a dále ve volitelné oblasti, jejíchž řešení obce v území preferují
 • to se stane podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod.

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!