Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou

>> Nová Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

 

Strategický plán rozvoje města nebo také Plán rozvoje města je ucelený koncepční program rozvoje města v podobě písemného dokumentu. Je základem pro další směry udržitelného rozvoje města, s využitím principů Agendy 21, s návazností na rozvoj regionu, případně většího územního celku.

Plán rozvoje města byl pořízen jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace trvale udržitelného rozvoje města a sledování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Plán rozvoje města slouží pro zpracovávání podnikatelských a investičních záměrů realizovaných ve městě (průběžné dotační tituly kraje, ministerstev, fondů EU), pro sestavování rozpočtu města a pro zpracovávání programových dokumentů jednotlivých oblastí života.

Součástí plánu rozvoje je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního vývoje města a definice rozvojových možností města, jeho silných a slabých stránek. Na základě tohoto hodnocení jsou definovány strategické cíle rozvoje města a návrh opatření k jejich dosažení, včetně stanovení priorit.

Plán rozvoje je zpracovaný na omezenou dobu, není uzavřeným materiálem, ale bude docházet k jeho aktualizaci podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celého města.

Obsah dokumentu

A. PROFIL MĚSTA

 1. Úvod
 2. Město Žďár nad Sázavou - základní informace o městě
 3. Obyvatelstvo a bydlení
 4. Hospodářství města
 5. Trh práce
 6. Sociální a kulturní infrastruktura
 7. Cestovní ruch
 8. Doprava a technická infrastruktura
 9. Životní prostředí

B. SWOT ANALÝZA

 1. Obyvatelstvo a bydlení
 2. Sociální a kulturní infrastruktura
 3. Podnikatelské prostředí a trh práce
 4. Cestovní ruch
 5. Technická a dopravní infrastruktura, životní prostředí
 6. Využití fondů ČR a EU pro rozvojové záměry města

C. STRATEGIE MĚSTA

 1. Úvod
 2. Strategická vize města
 3. Problémové okruhy strategie
 4. Opatření a aktivity:
  • Problémový okruh A: Kvalita života
  • Problémový okruh B: Sociální a kulturní prostředí
  • Problémový okruh C: Cestovní ruch
  • Problémový okruh D: Podnikání a podnikatelské prostředí

D. AKČNÍ PLÁN MĚSTA

TÉMATICKÝ ATLAS MĚSTA

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!