Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

Aktuality

Dokumenty

Řídící skupina a pracovní skupiny

Dotazníkový průzkum


Stará radniceV současné době probíhají ve městě Žďár nad Sázavou práce na projektu „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“. Strategický plán bude zaměřen na období let 2016 – 2028. Stane se klíčovým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Bude analyzovat různé oblasti a problémy ve městě a sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit. Výstupy strategie budou založeny na konsensu místních představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a občanů vycházející ze sdílené představy o směřování města.

Jako zpracovatel projektu byla na základě výběrového řízení vybrána společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních dokumentů směřujících ke komplexnímu rozvoji území (více informací na http://rozvoj-obce.cz).

Nový strategický plán bude navazovat na předchozí strategický plán rozvoje města z roku 2007 a bude sloužit jako podklad pro rozhodování veřejné správy města o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji s využitím vnitřního potenciálu města Žďár nad Sázavou.

V průběhu tvorby nového strategického plánu proběhne průzkum veřejného mínění a budou realizována veřejná projednání, o jejichž termínu a místě bude veřejnost včas informována.

Výstupem bude:

  • Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou – analytická část, vize, cíle, priority, opatření
  • Vizualizace strategického plánu rozvoje Žďár nad Sázavou (informační brožura pro veřejnost)
  • Akční plán rozvoje města Žďár nad Sázavou 2016-2020 – seznam plánovaných projektových záměrů k realizaci do roku 2020

 

ZADAVATEL

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
http://www.zdarns.cz

Kontaktní osoby:
Radka Remarová – komunitní koordinátor
+420 566 688 396, +420 778 744 303
radka.remarova@zdarns.cz
Ing. Jiří Matoušek – projektový koordinátor
+420 566 688 380, +420 733 782 667
jiri.matousek@zdarns.cz

 

ZPRACOVATEL

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava
http://rozvoj-obce.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Lukáš Dědič
+420 595 136 023, +420 725 611 540
lukas.dedic@rozvoj-obce.cz

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!