Aktuality

Výsledky anekty k vizi/sloganu města

V období od 5. dubna do 16. května 2016 probíhalo anektní šetření občanů města za účelem výběru sloganu k vizi města. Hlasování dopadlo následovně:

„Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny „– 105 hlasů

„Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny“ – 84 hlasů

„Jsem Žďár – Jsem domov“ – 22 hlasů

Celkem se do ankety zapojilo 211 občanů. Hlasovat bylo možné prostřednictvím dubnového čísla Žďárského zpravodaje, ve kterém byl hlasovací  lístek  a  podrobné  informace,  ale  také  na  internetu,  na  webových stránkách města.

VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ANKETY, DĚKUJEME.

 


 

Anketa ke SLOGANU MĚSTA

V souvislosti s přípravou Strategického plánu města Žďáru nad Sázavou byla pracovními skupinami vytvořena vize města, která vyjadřuje základní představu o jeho budoucím rozvoji. Součástí strategického plánu, resp. vize města, bude také tzv. slogan města (motto), který by měl v několika slovech vystihnout charakter našeho města, vztah k němu a jeho žádoucí rozvoj. Stanovení sloganu je velmi důležité, zejména pro posílení marketingu města. Kvalitní a dobře zvolený slogan a s tím spojená značka/logo Žďáru, může v mnoha případech zásadně změnit životní podmínky obyvatel, zajistit příliv nových investorů a podpořit jeho návštěvnost. Úspěšná značka může změnit Žďár nad Sázavou na místo, kde lidé chtějí žít, bavit se a pracovat, což má výrazný ekonomický přínos. Silná identita je také zásadní v silné konkurenci ostatních měst a regionů.

 

Vize města

„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem město atraktivní a bezpečné, dobrý domov pro spokojený rodinný život. Jsem inspirativním prostředím pro tvůrčí práci. Jsem město přirozeně srostlé s okolní malebnou krajinou, kde z náměstí vidíte les. Jsem město hrdých, aktivních, vytrvalých a odvážných lidí, kteří se hlásí ke svým tradicím. Ležím na křižovatce Santiniho cest, kde geniální architekt nechal vyrůst své jedinečné stavby. Jsem město, kde chcete žít a kam se chcete vracet. Zkrátka nejlepší místo k životu.“

 


 

Reportáž z veřejného projednání „Analytické části"

Dne  9. 2. 2016 proběhlo v Domu dětí a mládeže Active SVČ veřejné projednání strategického plánu, na kterém byla veřejnost seznámema se závěry a zjištěními z analýzy a z realizovaných průzkumů.

TV reportáž z veřejného projednání

Prezentace z veřejného projednání

 


 

Setkání s občany u „kulatých stolů"

Dne 4. listopadu 2015 se za účelem tvorby Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou konalo v prostorách velkého sálu Domu kultury setkání s občany města. Jednalo se o skupinovou diskuzi u „kulatého stolu“ Každý kulatý stůl byl zaměřen na jednu z těchto cílových skupin/oblastí:

    • Rodiny a děti
    • Senioři
    • Kultura a volný čas
    • Sport a sportovci

Cílem setkání byla diskuze občanů k problémům a potřebám města a k návrhům na vizi města. Kulatých stolů se zúčastnilo cca 70 občanů města. Výstupy jsou zveřejněny v sekci „Dokumenty“.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!