Dotazníkový průzkum

Velmi důležitým podkladem pro vypracování Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou jsou názory, preference a priority občanů města, podnikatelů působících na území města, místních neziskových organizací a zájmových skupin obyvatel. Za účelem jejich zapojení do tvorby strategie města bylo provedeno sociologické šetření.

Průzkum probíhal v měsících září a říjen 2015 formou osobních rozhovorů s obyvateli města a telefonických rozhovorů se zástupci místních podnikatelů a neziskových organizací. Zároveň byla část dotazníků občanům distribuována do jednotlivých domácností. Občané měli také možnost do 9. 10. 2015 vyplnit webový dotazník umístěný na těchto stránkách.

Výstupy z průzkumů jsou součástí Analytické části strategického plánu, která je zveřejněna v sekci „Dokumenty“.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!