Řídící skupina a pracovní skupiny

Řídící skupina a pracovní skupinyV procesu zpracování strategického plánu je klíčový princip partnerské spolupráce. Při tvorbě dokumentu bude uplatněna kombinace expertní a komunitní metody. Partnery v průběhu celého procesu zpracování dokumentu budou místní odborníci, kteří mají pro zpracování úspěšných rozvojových dokumentů zásadní charakter. Jedná se zejména o pracovníky zadavatele (delegovaní členové samosprávy a vybraní zaměstnanci městského úřadu), klíčové subjekty ekonomického a sociálního života ve městě (významní podnikatelé – zaměstnavatelé, zástupci vzdělávacích institucí a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb atd.), zástupci místních organizací (neziskové, zájmové, profesní atd.), příp. významní obyvatelé města (veřejnost). Tyto osoby budou zapojeny v rámci Řídící skupiny (ŘS) a pracovních skupin (PS) vytvořených pro řešení rozvoje 5 prioriních oblastí.

Řídící skupina (seznam členů ZDE) vykonává své působnosti za účelem řízení prací a vypracování Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou. Řídící skupina zřizuje jako své poradní orgány pracovní skupiny ke klíčovým oblastem Strategie rozvoje města, kterýmu jsou:

  • PS 1: Řízení a správa a města, komunikace s veřejností (seznam členů ZDE)
  • PS 2: Sociální a zdravotní služby, bydlení (seznam členů ZDE)
  • PS 3: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí a územní plánování (seznam členů ZDE)
  • PS 4: Ekonomika města, rozvoj podnikání a cestovního ruchu (seznam členů ZDE)
  • PS 5: Školství, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity (seznam členů ZDE)

Pracovní skupiny se podílejí na finalizaci analytické části, diskuzi k vizi města, navrhování prioritních oblastí rozvoje města, cílů a opatření. Zároveň budou diskutovat a navrhovat konkrétní projektové záměry do Akčního plánu.

Dne 9. listopadu 2015 byla zahájena činnost Řídící skupiny a pracovních skupin
1. úvodní společnou schůzkou, na které byli všichni přítomni seznámeni s postupem tvorby strategického plánu a s dosavadními pracovními výstupy.

Zápis z prvního společného jednání Řídící skupiny a pracovních skupin ze dne 9. 11. 2015 je ke  stažení ZDE.


Zápisy z jednání Řídící skupiny: 
(přílohy zápisů jsou dostupné na vyžádání)

  • ze dne 8. 12. 2015 – ZDE
  • ze dne 9. 2. 2016 – ZDE
  • ze dne 29. 3. 2016 – ZDE
  • ze dne 26. 5. 2016 – ZDE


Zápisy z jednání pracovních skupin:
 (přílohy zápisů jsou dostupné na vyžádání)

 

 

 

 

 

 

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!