Vlajka města

VlajkaPopis vlajky (Vít Křesadlo: Nové obecní symboly okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. In: Západní Morava 3, 1999, s. 261):

List je kosmo dělený na červené žerďové a žluté vlající pole. Na úhlopříčky listu jsou položeny černé ostrve 5/6 délky listu dlouhé o šesti sucích. Poměr šířky k délce listu 2:3.

Vlajka byla městu udělena 26. dubna 1996. Autorem návrhu, který vychází z městského znaku, je PhDr. Ivan Štarha, někdejší ředitel Moravského zemského archivu v Brně. Žluto-červené dělení je převzato z prvního pole žďárského znaku a pochází z erbu kardinála Františka z Ditrichštejna, který Žďár roku 1607 povýšil na město. Ostrve, což jsou otesané kmeny stromů, sloužící jako válečné žebříky, nalezneme ve třetím poli znaku a upomínají na rody pánů z Lichtenburka a z Lipé, od jejichž erbu byl odvozen nejstarší doložený znak městečka Žďáru, ve zlatém poli zkřížené černé čtyřsuké ostrve pod červeným kaprem. Páni z Lichtenburka byli spoluzakladateli a fundátory (ochrannou vrchností) kláštera. Jejich bezesporu nejslavnější člen, Smil z Lichtenburka, proslul svou udatností v turnajích a bohatstvím. Tento přítel Přemysla Otakara II. a zakladatel dnešního Havlíčkova Brodu je pohřbený ve žďárském konventním kostele. Za své turnajové umění si prý vysloužil při volbě římského krále polepšení erbu o červeného kapra, kterého od té doby Lichtenburkové užívali v klenotu svého znaku.

Vlajka Žďáru nad Sázavou tak odkazuje na nejdůležitější okamžiky v historii města, a sice na fundátory kláštera a jeho spoluzakladatele pány z Lichtenburka, na erb kardinála Ditrichštejna, který Žďár povýšil roku 1607 na město a na první doložený i současný žďárský znak.

Text: Mgr. Stanislav Mikule, Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

Podle §34a zákona 128/2000 Sb. není k užívání vlajky obce nutný souhlas příslušné obce.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!