Výstavba Klafar

zveřejněno: 14. 9. 2017

Informace pro zájemce:

>> Zápis pozemků pro řadové rodinné domy – Klafar III

 

Město Žďár nad Sázavou rozšiřuje možnosti bydlení v lokalitě Klafar. Nově je k prodeji 26 parcel pro netradiční řadové domy v ulici Barvířská.

 

V čem budou řadové domy na Klafaru specifické?

 • Oproti již dříve postaveným řadovým domů v lokalitách Vodojem a Vysočany mají pozemky dvojnásobnou šířku, přibližně 12 až 14 metrů.
 • Na rozdíl od samostatně stojících domů vytváří řadový dům ulici.
 • Kombinací obytné ulice a řadové zástavby vznikne přívětivé veřejné prostranství pro budoucí obyvatele.
 • Při koeficientu pro zastavěnou plochu 0,3 je zastavěná plocha minimálně 120 m2, ve dvou nadzemních podlažích je to hrubá podlažní plocha 240 m2. Jedná se tedy o komfortní prostor pro kvalitní rodinné bydlení.
 • U samostatně stojícího domu je mnoho nevyužitého prostoru. Jsou zde povinné odstupy od hranic pozemku a vnikají tak nevyužitelné části pozemku. Při řešení řadového domu lze na menším prostoru postavit srovnatelně velký dům a zahradu.
 • U pozemků bude jednoznačné členění na předzahrádku a soukromou zahradu, která je oddělena od ulice.
 • Domy tohoto rodinného bydlení městského typu mají výbornou energetickou náročnost – díky těsné blízkosti domů dochází k výrazně vyšší schopnosti izolace, než u samostatně stojících domů.
 • Základní údržba domu a zahrady je méně náročná, než u klasických samostatně stojících domů, zároveň je ale zahrada samozřejmou součástí bydlení.
 • A v neposlední řadě nabídne tato lokalita také jedinečný výhled na městský skvost - Zelenou horu.

 

Základní informace prodeje pozemků:

 • Celkem bude v lokalitě Klafar III. nabízeno k prodeji 26 parcel v ulici Barvířská.
 • Rozloha parcel se pohybuje okolo 400 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha tvoří průměrně 130 metrů čtverečních.
 • Šířka pozemků je 12 až 14 metrů, což je dvojnásobek rozměru starších řadových domů v lokalitách Vodojem a Vysočany.
 • Termín přihlášek k záměru bude probíhat v době od 2. října od 15.00 hodin do 30. října do 15.00 hodin.
 • Kupní cena činí 1 999 Kč s DPH za m2.
 • Jedna fyzická nebo právnická osoba může podat přihlášku pouze na jeden pozemek. Za jednu osobu jsou pro účely tohoto záměru považováni i manželé.
 • Zájemci o pozemky se musí dostavit v termínu podávání přihlášek k záměru na majetkoprávní odbor Městského úřadu, kde bude zaznamenán pozemek, který si zájemce chce zakoupit.
 • Zájemce musí předložit občanský průkaz a potvrzení o složení jistiny ve výši 50 tisíc korun.
 • V případě, že se dostaví více zájemců, než je počet pozemků, bude zaznamenávání zájmu ukončeno obsazením posledního z nabízených pozemků.
 • Zájemcům, kteří již nemohli zájem zaznamenat, bude neprodleně navrácena složená jistina a zájemci budou, v případě jejich zájmu vedeni jako náhradníci.
 • V případě, že zájemců bude méně než 18, může být záměr města zrušen a zájemcům bude navrácena zaplacená jistina, pokud zastupitelstvo města nerozhodně o jiném postupu.

 

Jak uspět a získat vybraný pozemek?

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky v majetku města Žďáru nad Sázavou, jsou jasně stanovena určitá pravidla, která budou uchazeče celým procesem žádosti provádět. Jejich cílem je průhledný prodej všech pozemků a zjištění stejných podmínek pro každou osobu tak, aby se zamezilo možným pochybnostem o dodržení rovných podmínek pro všechny zájemce.

Zájemce o pozemek složí na účet města č. 6015-328751/0100 „jistinu“ ve výši 50.000 Kč, úhradu této jistiny pak prokáže také u podání přihlášky na majetkoprávním odboru Městského úřadu. Jistina bude při uzavření kupní smlouvy odečtena z celkové výše kupní ceny, která je pevně stanovena na 1 999 korun včetně DPH za metr čtvereční.

Samotné podání přihlášky bude probíhat od 2. října 2017 od 15.00 hodin, kdy se první zájemci mohou dostavit na majetkoprávní odbor Městského úřadu a svoji přihlášku osobně podat.

Při podávání přihlášek bude tedy záležet na tom, v jakém pořadí se zájemci dostaví.

Záměr prodeje pozemků pro řadové domy je zveřejněn na úřední desce, a to již od 30. Června 2017 až do dne samotného podání přihlášek do záměru, tedy do 2. října 2017. Přihlášky mohou uchazeči podávat až do konce října, konkrétně tedy do pondělí 30. října 2017 do 15.00 hodin.

 

Kontaktní osoby – Odbor majetkoprávní

Dvořáková Marie Prokopová Stanislava JUDr. 
566 688 171 566 688 170
marie.dvorakova@zdarns.cz stanislava.prokopova@zdarns.cz

 

Technické údaje – Odbor rozvoje a územního plánování

Škodová Irena Ing.
566 688 190
irena.skodova@zdarns.cz          

 

O Klafaru

Lokalita Klafaru je nejmladším a velmi progresivním obytným souborem města. Klafar poskytuje individuální, klidné bydlení v podobě samostatně stojících rodinných a bytových domů. Zdejší komfortní rodinné bydlení je vzdálené jen několik málo minut pěšky od centra města. Je ale také skvěle dostupné na základní školu i do nedalekého sportovního areálu.

Klafar nabízí svým obyvatelům všechna positiva, která lze ve Žďáře najít - nepřekonatelný výhled na Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nekonečné kilometry lyžařských tratí přímo za domem a přírodu doslova na dosah ruky.

Pár zajímavostí…

Na spodním konci vápenné stezky, za budovou školy ekonomiky a cestovního ruchu situovanou v ulici U Klafárku existuje místo s vytékající vodou mezi stromy – proslulý pramen Klafar. Jeho pojmenování se většinou odvozuje od německého slovesa „kläffen“ – štěkat, hafat, bafat, ňafat, přeneseně též klevetit, neboť pramínek stále bublal, klevetil.

Podle místní pověsti Vladimíra Šachy se kdysi voda v Klafaru, který patřil k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody ve Žďáře, změnila ve víno. Zázrak skončil podle jedné verze ve chvíli, kdy začali vodu stáčet do sudů. Podle jiné verze rozjařené dobytče rozšláplo pramen nečistým paznehtem.

Klafar patřil k nejlepším pramenů vody a byl doporučován i v průvodcích pro turisty. Není divu, že část obyvatel města vážila i delší vycházku za osvěžujícím douškem. Zajímavou skutečností bylo, že před mnoha staletími si nechali obyvatelé tvrze nebo Podskalí vybudovat dřevěné potrubí, které vedlo od pramene do řeky a pokračovalo pod levý břeh, kde ústilo do kašny, která stávala u cesty pod tvrzí (dnes Nábřežní ulice). Někteří pamětníci toto pod hladinou řeky ponořené potrubí pamatují.
Autor textu: Stanislav Mikule, pracovník Regionálního muzea

 

Dokumenty ke stažení:

Vyhlášený záměr města

Plán obytného souboru RD Klafar III

Pravidla postupu při prodeji pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III

Závazné regulativy pro výstavbu řadových rodinných domů Klafar III

Geometrický plán (pro ŘRD)

Zákres stavby do KM

Koordinační situace stavby

Článek a rozhovor o prodeji těchto pozemků naleznete také v letním čísle Žďárského zpravodaje

 

 

Vizualizace: