Návrh územního plánu Chlumětín

Návrh pro společné jednání

 1. Výkres základního členění území (484,36 kB)
 2. Hlavní výkres (985,65 kB)
 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (577,92 kB)
 4. Koordinační výkres (1,85 MB)
 5. Výkres širších vztahů (3,56 MB)
 6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (865,46 kB)
 7. Dopravní řešení (726,57 kB)
 8. Zásobování vodou, kanalizace (758,72 kB)
 9. Energetika, elektronické komunikace (580,39 kB)
 10. Textová část (542,29 kB)
 11. Příloha č. 1 (194,78 kB)
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!