Návrh územního plánu Polnička

Návrh pro 2. opakované veřejné projednání

 1. Výkres základního členění území - část A (816,21 kB)
 2. Výkres základního členění území - část B (522,58 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (1,71 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (751,30 kB)
 5. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace - část A (876,27 kB)
 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace - část B (479,35 kB)
 7. Koordinační výkres - část A (2,52 MB)
 8. Koordinační výkres - část B (939,51 kB)
 9. Výkres širších vztahů (2,78 MB)
 10. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část A (1,60 MB)
 11. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část B (753,95 kB)
 12. Dopravní řešení - část A (1,23 MB)
 13. Dopravní řešení - část B (644,18 kB)
 14. Zásobování vodou - část A (1,07 MB)
 15. Zásobování vodou - část B (537,06 kB)
 16. Kanalizace (738,18 kB)
 17. Energetika, elektronické komunikace - část A (928,36 kB)
 18. Energetika, elektronické komunikace - část B (437,56 kB)
 19. Porovnání rozvojových ploch s plochami platné ÚPD (701,40 kB)
 20. Textová část  (1,07 MB)
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!