Návrh Změny č. 4 územního plánu Sázava

Návrh pro společné jednání

1. Výkres základního členění území (1.75 MB)
2. Hlavní výkres (2,89 MB) 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (3,55 MB)
4. Koordinační výkres (2,85 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2,48 MB)
6. Textová část - odůvodnění (262,81 kB)
7. Textová část - návrh výrokové části (108,69 kB)

 

Předpokládaný právní stav po vydání Změny č. 4

1. Textová část s vyznačením úprav (261,61 kB)

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!