Návrh Změny č. 4 územního plánu Sázava

Návrh pro veřejné projednání

1. Výkres základního členění území (1,76 MB)
2. Hlavní výkres (4,53 MB) 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (3,55 MB)
4. Koordinační výkres (4,44 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (4,33 MB)
6. Textová část - odůvodnění (266,17 kB)
7. Textová část - výroková (161,65 kB)

 

Předpokládaný právní stav po vydání Změny č. 4

1. Textová část s vyznačením úprav (262,48 kB)

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!