Návrh Změny č. I územního plánu Sirákov

Návrh po veřejném projednání 

1. Čistopis Změny č. I ÚP Sirákov (3,34 MB)

 

Předpokládaný právní stav po vydání Změny č. I

1. Výkres základního členění území (475,27 kB)
2. Hlavní výkres (746,64 kB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (445,65 kB)
4. Koordinační výkres (880,64 kB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (829,94 kB)
6. Textová část s vyznačením úprav (272,05 kB)

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!