Návrh Změny č. II územního plánu Hamry nad Sázavou

Návrh pro opakované veřejné projednání

1. Výkres základního členění území (2,51 MB)
2. Hlavní výkres (2,92 MB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (2,03 MB)
4. Koordinační výkres (3,47 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2,66 MB)
6. Textová část - odůvodnění (2,16 MB)
7. Textová část - návrh výrokové části (231,88 kB)

 

Předpokládaný právní stav po vydání Změny č. II

1. Výkres základního členění území (1 MB)
2. Hlavní výkres(1,14 MB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací(914,18 kB)
4. Koordinační výkres (1,39 MB)
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1,04 MB)
6. Textová část s vyznačním úprav (210,30 kB)

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!