Územní plán obce

Územní plán Hodíškov

ÚP + právní stav ÚP po vydání­ Změny č. 1