Územní studie Jámy - obytný soubor 25 rodinných domů

 1. Textová část (85,45 kB)
 2. Přehledná situace (242,79 kB)
 3. Urbanistický návrh (1,03 MB)
 4. Plošné a prostorové uspořádání (783,56 kB)
 5. Rozvoj veřejných prostranství (338,55 kB)
 6. Pořadí výstavby (249,22 kB)
 7. Dopravní řešení (763,40 kB)
 8. Řešení inženýrských sítí (386,15 kB)
 9. Oplocení vstup (64,83 kB)
 10. Oplocení pilíř - 1 (70,96 kB)
 11. Oplocení pilíř - 2 (79,64 kB)
 12. Příloha - vyhodnocení záboru ZPF - grafická část (174,39 kB)
 13. Příloha - vyhodnocení záboru ZPF - textová část (47,59 kB)
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!