Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2003

zveřejněno: 26. 2. 2003

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

 

o svobodném přístupu k informacím

 

 

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována na základě § 18, odst. 1) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

§ 18, odst. 1, písm.a)

Počet podaných žádostí o informace: 30

§ 18, odst. 1, písm.b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18, odst. 1, písm.c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm.d)

Výsledky  řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18, odst. 1, písm. e)

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Žádosti o informace byly adresovány starostovi města, tajemníkovi města a na odbory MěÚ:

hospodářský, komunálních služeb, právní, sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, sociální, stavební, živnostenský a oddělení informatiky.

Žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly zejména k:

privatizaci obytného domu, konání trhů, svozu odpadu, sprejerům, cenové mapě, uzavření manželství, počtu úředníků, pečovatelské službě, stavebnímu povolení, vydání živnostenského listu, možnostem místní inzerce, informačnímu středisku, cizinecké policii, ad.  

Uvedené žádosti obdržel MěÚ Žďár nad Sázavou poštou a formou e-mailu. Telefonické dotazy nejsou evidovány.

Městský úřad poskytuje informace nejen na základě žádostí v režimu zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i dalšími formami, například zveřejňováním informací vyvěšováním na úřední desce úřadu,  prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zdarns.cz .

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.2.2004

 

Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!