Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2004

zveřejněno: 26. 2. 2004

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

 o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s § 18, odst. 1) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

§ 18, odst. 1, písm.a)
Počet podaných žádostí o informace: 11

§ 18, odst. 1, písm.b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

§18, odst. 1, písm.c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm.d)
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18, odst. 1, písm. e)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly zejména k:
privatizaci obytného domu, oblasti stavební, rozpočtu obce, volbám, svazku obcí, kdo je veřejným činitelem, ad.
Uvedené žádosti obdržel MěÚ Žďár nad Sázavou poštou a formou e-mailu. Telefonické dotazy nejsou evidovány.

Městský úřad poskytuje informace jednak na základě písemných (e-mailových) žádostí v režimu zákona č. 106/1999 Sb., dále pak zveřejňuje informace podle tohoto zákona §5 prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zdarns.cz, zpřístupněním infoboxu v budově MěÚ. Informace jsou dále poskytovány vyvěšováním na úřední desce, prostřednictvím městského rozhlasu, tisku a jiných sdělovacích prostředků a dalšími způsoby, např. prostřednictvím informační kanceláře v budově MěÚ.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.2.2005Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!