Hlášení městského rozhlasu ze dne 10. 1. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme občany, že 3. ledna 2018 byly odebrány vzorky vody ze studánek Křivák a Salvátorka. Následným rozborem provedeným zdravotním ústavem Jihlava bylo zjištěno, že vzorky vody z obou studánek obsahují koliformní baktérie a není proto vhodné vodu používat jako pitnou.

Město Žďár nad Sázavou Vás zve na setkání „Nádražní – městská třída část II“, kde bude představen projekt stavby úseku od budovy České pošty po okružní křižovatku s ulicí Strojírenskou. Setkání se uskuteční dnes 10. ledna 2018 od 18:00 hodin v jídelně na ZŠ Palachova.

Město Žďár nad Sázavou upozorňuje, že od pondělí 1. ledna 2018 je MHD Žďár v provozu podle nových jízdních řádů. Tištěné jízdní řády obdržela každá domácnost společně s prosincovým vydáním Žďárského zpravodaje přímo do schránky. Jízdní řády jsou k dispozici v informační kanceláři městského úřadu, v informační kanceláři firmy ZDAR, v turistickém informačním centru a ve vybraných vozech MHD. Elektronická verze jízdních řádů je k dispozici na webových stránkách města nebo na www.mhdzdar.cz.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly tento týden předány následující nálezy: svazek klíčů s klíčem od vozu, klíč s čipem a turistickou známkou, batoh s oblečením a klíče od vozu s malou karabinou. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu „Od algoritmů k polarizaci – aneb Hrátky s láskou“.

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 17:00 hodin na dramatický příběh „Ztracen v džungli“.

 

KONEC HLÁŠENÍ