Hlášení městského rozhlasu ze dne 10. 11. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme občany, že dne 1. listopadu 2017 byly odebrány vzorky vody ze studánek Křivák a Salvátorka. Následným rozborem provedeným zdravotním ústavem Jihlava bylo zjištěno, že vzorky vody z obou uvedených studánek obsahují vysokou hladinu koliformních baktérií a není proto vhodné vodu používat jako pitnou.

Město Žďár nad Sázavou zve občany na oslavu Dne boje za svobodu a demokracii, která se uskuteční v pátek 17. listopadu 2017 v 17 hodin a 17 minut na náměstí Republiky u pamětní desky na budově bývalého městského úřadu. Po slavnostním aktu bude následovat akce „Putování za žďárskými světýlky“, při které se především děti vydají na putování po významných místech města. Sraz dětí s vlastními lampiony bude u Morového sloupu.

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 29. října 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí vážné poškození zdraví či ohrožení života v důsledku pádu dosud stojících stromů. Vstup do těchto porostů je do 31. ledna 2018 zakázán. Podrobnosti jsou uvedeny v rozhodnutí, které je vyvěšeno na úřední desce města.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

--

Česká pošta upozorňuje, že z technických důvodů dojde ve středu 15. listopadu 2017 v dopoledních hodinách k uzavření pobočky pošty na ulici Brodská 1834/12. Informace o omezení provozu pošty bude umístěna v předstihu na vchodových dveřích. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměry na pronájem bytu č. 22 v budově č. p. 1936 na ulici Brodské č. o. 35 a na pronájem bytu č. 4 v budově č. p. 1871 na ulici Revoluční č. o. 30. Velikost bytů je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.459,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 24. listopadu 2017 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách nebo na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

Vodárenská akciová společnost upozorňuje odběratele vody, že do 20. listopadu 2017 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou a v místní části Radonín, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 13. listopadu 2017 od 7:30 do 12:30 hodin pro odběratelskou trafostanici T6 Bazén č. 201179 (ul. Švermova – areál relaxačního centra a 4. ZŠ, ul. Vančurova č. o. 41 – MŠ, …).

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 21. listopadu 2017 od 12:00 do 14:00 hodin pro Odběratelskou trafostanici Žďár Vamafil č. 218057 (ul. Jamská 49).

Bližší informace ke všem výlukám naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že v průběhu tohoto týdne byl předán následující nález: svazek klíčů. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve v pondělí 13. listopadu 2017 od 18:30 hodin na projekci estonského dokumentárního filmu „Co se nenosí“.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou Vás zve na výstavu „Od elektronky do digitálního světa“.

Příspěvková organizace Kultura Žďár Vás zve do Galerie Stará radnice na výstavu Petra Bendy „KAIROS – Vyvzdorovaný čas“.

Kino Vysočina Vás zve v neděli 12. listopadu 2017 od 14:30 hodin na animovaný film „Maxinožka“.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!