Hlášení městského rozhlasu ze dne 10. 5. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb upozorňuje, že do 15. května 2017 včetně jsou z důvodu konání tradiční žďárské pouti uzavřena parkoviště u Sport-Baru a vedle nové komunikace na Klafar na ulici Libušínská. Žádáme občany, aby využili jiná parkoviště ve městě (zejména parkoviště u Domu kultury, České pojišťovny a centrální parkoviště). Umožněno je i parkování na komunikaci z Libušína na Klafar, která je neprůjezdná, ale pro chodce průchozí zůstává.

Dále je do 15. května 2017 zakázán vjezd nákladních vozidel do ulice Šípková a do částí ulic Libušínská a Studentská.

Dále je do 15. května 2017 včetně odkloněna trasa MHD, vedoucí ulicí Libušínskou na ulici Dolní. Do 15. května 2017 včetně je zrušena zastávka MHD Libušínská. Jako náhradní zastávku pro linky č. 4A, 4B a 4C je možno využít zastávky Wonkova nebo Žižkova a pro linku č. 5 - spoje č. 1, 7, 9, 11 a 21, 25, 29 lze využít zastávku MHD Havlíčkovo náměstí.

Odbor komunálních služeb dále upozorňuje na uzavírku místní komunikace. Do 15. května 2017 je uzavřena ulice Libušínská v úseku od křižovatky s ulicí Dolní a Jungmannové (u „Forda“) po mostek přes tok Staviště (u č. or. 46). Dále je uzavřena ulice Sázavská v úseku od křižovatky s ulicí Libušínská směrem k mostu přes řeku Sázavu na cca úroveň sportovní haly. Dále je uzavřena místní komunikace ulice Jungmannova v úseku od silnice I/37 k zimnímu stadionu. Trasa objížďky je navržená po silnici I/37 a I/19 – ulicemi Jungmannova, Dolní, Žižkova a Brodská a po místních komunikacích – ulicemi Libušínská, Revoluční, Libická, Sázavská, Uhlířská a Okružní horní. Objížďka je bez značení s využitím místní znalosti.

Odbor životního prostředí upozorňuje na hrozící kůrovcovou kalamitu na Žďársku a vyzývá vlastníky lesů k provedení obranných opatření.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, že si mohou vyzvednout reflexní pásku na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

---

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 12. května 2017 od 7:30 do 10:30 hodin pro ulici Nádražní – pravá strana od kruhové křižovatky s ulicí Strojírenskou směr vlakové nádraží, po objekt Škoda Auto… včetně (bytový dům č. 2120 – 2135, objekt č. 2128 fy Garant, Insberg, č. 2129 Pecha San II s.r.o., č. 2118 Auto… s.r.o., …) + ul. Nádražní kiosek před Lagunou  (Enpeka – parc. č. 6131/1), ul. Dvořákova č. 2459/6 – nová prodejna Global Elektro, Mountfield.

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 12. května 2017 od 7:30 do 15:30 hodin pro ulici Na Prutech č. or. 2 – 22 sudá a č. or. 1 – 5 lichá, pro ulici Vnitřní č. or. 2, ul. Růžová (celá), ul. Žitná č. or. 2 a ul. Luční č. or. 1 – 19 lichá.

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 12. května 2017 od 8:30 do 13:30 hodin pro ulici Jihlavská – autobazar (parc. č. 6959/2), řadové garáže u ČD a okolí.

Bližší informace ke všem výlukám naleznete na úřední desce města.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Římskokatolická farnost a Regionální muzeum Vás zvou na prohlídku věže Kostela sv. Prokopa, která se uskuteční v sobotu 13. května 2017 od 9:00 do 20:00 hodin.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu fotografií Antonína Vystrčila a Pavla Juráčka „Algoritmy II – Naše světy“.

Regionální muzeum Tvrz Vás zve na výstavu „Kouzlo cínových vojáčků“. Výstava trvá do 21. května 2017.

Příspěvková organizace Kultura Žďár Vás zve na výstavu projektů architektonické soutěže – „Ulice Nádražní“ do Malé Galerie na Staré radnici. Výstava potrvá do pátku 12. května 2017.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!