Hlášení městského rozhlasu ze dne 11. 5. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme, že v souvislosti s konáním tradiční žďárské pouti došlo ke změnám ve vedení MHD, k uzavírkám místních komunikací a k dalším dopravním omezením, která potrvají do pondělí 14. května 2018. Zrušeny jsou zastávky MHD Libušínská, Libická a Sázavská. Uzavřeny jsou části místních komunikací ulic Libušínská, Sázavská a Jungmannova. Dále jsou uzavřena parkoviště u Sport-Baru a podél komunikace vedoucí na Klafar na ulici Libušínská. Je také zakázán vjezd nákladních vozidel do ulice Šípková a do částí ulic Libušínská a Studentská. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

Základní umělecká škola Františka Drdly vyhlašuje talentové průzkumy, které se uskuteční v pondělí 14. května 2018 od 16:00 do 17:30 hodin v budově školy na Doležalově náměstí. Pro školní rok 2018/2019 budou přijímáni noví žáci do uměleckých oborů: hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického a také do všech dětských pěveckých sborů. Požadavky jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: pánská mikina, mobilní telefon, svazek klíčů. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V sobotu 12. května 2018 od 9:00 do 20:00 hodin bude otevřena věž Kostela sv. Prokopa. Jste srdečně zváni na prohlídku s průvodcem.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu obrazů Marie Škorpíkové „Obrazy pro radost“.

Kino Vysočina Vás zve v neděli 13. května 2018 od 14:30 hodin na animovanou komedii „Psí ostrov“.

 

KONEC HLÁŠENÍ