Hlášení městského rozhlasu ze dne 15. 11. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme občany, že dne 1. listopadu 2017 byly odebrány vzorky vody ze studánek Křivák a Salvátorka. Následným rozborem provedeným zdravotním ústavem Jihlava bylo zjištěno, že vzorky vody z obou uvedených studánek obsahují vysokou hladinu koliformních baktérií a není proto vhodné vodu používat jako pitnou.

Město Žďár nad Sázavou zve občany na oslavu Dne boje za svobodu a demokracii, která se uskuteční v pátek 17. listopadu 2017 v 17 hodin a 17 minut na náměstí Republiky u pamětní desky na budově bývalého městského úřadu. Po slavnostním aktu bude následovat akce „Putování za žďárskými světýlky“, při které se především děti vydají na putování po významných místech města. Sraz dětí s vlastními lampiony bude u Morového sloupu.

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště. Vstup do těchto porostů je do 31. ledna 2018 zakázán.

Dále upozorňujeme občany, aby nevstupovali do lesů v majetku Lesního družstva obcí Přibyslav v katastrálních územích Račín u Polničky, Vepřová, Radostín u Vojnova Městce, Újezd u Žďáru nad Sázavou, Hodíškov, Obyčtov, Březí nad Oslavou, Kotlasy, Jámy, Vatín, Ostrov nad Oslavou, Nové Veselí, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Sklené u Žďáru nad Sázavou a Světnov. Vstup do těchto porostů je do 10. února 2018 zakázán.
Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 29. října 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí vážné poškození zdraví či ohrožení života v důsledku pádu dosud stojících stromů.Podrobnosti jsou uvedeny v rozhodnutí, které je vyvěšeno na úřední desce města.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

Upozorňujeme, že v pátek 17. listopadu 2017 bude z technických důvodů ve sběrném dvoře na ulici Jihlavská zavřeno. V sobotu bude již běžná provozní doba od 7:00 do 13:00 hodin.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměry na pronájem bytu č. 22 v budově č. p. 1936 na ulici Brodské č. o. 35 a na pronájem bytu č. 4 v budově č. p. 1871 na ulici Revoluční č. o. 30. Velikost bytů je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.459,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 24. listopadu 2017 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách nebo na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

Vodárenská akciová společnost upozorňuje odběratele vody, že do 20. listopadu 2017 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou a v místní části Radonín, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 21. listopadu 2017 od 12:00 do 14:00 hodin pro Odběratelskou trafostanici Žďár Vamafil č. 218057 (ul. Jamská 49).

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 7:30 do 11:30 hodin pro Odběratelskou trafostanici T84 Saller č. 701484 (ul. Brněnská, Nákupní park).

Bližší informace ke všem výlukám naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že v průběhu tohoto týdne byl předán následující nález: svazek klíčů. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu „Putování našich žáků za vločkou“.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou Vás zve na výstavu „Od elektronky do digitálního světa“, která potrvá do neděle 19. listopadu 2017.

Příspěvková organizace Kultura Žďár Vás zve do Galerie Stará radnice na výstavu Petra Bendy „KAIROS – Vyvzdorovaný čas“.

Kino Vysočina Vás zve dnes 15. listopadu 2017 od 18:00 hodin na cestopis „Pobaltí – Jaroslav Ozzy Zeman“.

 

KONEC HLÁŠENÍ