Hlášení městského rozhlasu ze dne 15. 3. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2017. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100. Bližší informace poskytneme na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatku za komunální odpad. Výše poplatku činí 580 Kč na osobu za rok 2017. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to k 30. dubnu a k 31. říjnu roku 2017. Bližší informace Vám poskytne pracovnice odboru komunálních služeb na tel. čísle 566 688 187 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

Dáváme na vědomí vlastníkům lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31. březnu je nezbytné zpracovat do 31. května 2017, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví“.

Kraj Vysočina zhotovil v rámci akce „Bezpečná Vysočina“ reflexní pásky pro obyvatele našeho kraje. Občané s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou si mohou vyzvednout reflexní pásku na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

- na pronájem bytu na ulici Brodská č. p. 1905, č. or. 33, byt č. 28, Žďár nad Sázavou3. Velikost bytu je 1+1. Základní měsíční nájemné činí 1 499,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. května 2017. Termín uzávěrky je 16. března 2017. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu tři osoby.

- na pronájem bytu na ulici Brodská č. p. 1876, č. or. 27, byt č. 20, Žďár nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1+1. Základní měsíční nájemné činí 1 459,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. května 2017. Termín uzávěrky je 30. března 2017. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu minulého týdne předány následující nálezy: mobilní telefon, pánská peněženka, dámská a pánská čepice, klíč s přívěškem. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20. března 2017 v době od 8:30 do 13:30 hodin pro ulici U Táferny č. o. 2, 4, 5.

 

Dne 21. března 2017 bude přerušena dodávka elektrické energie  v době od 7:30 do 15:00 hodin pro ulici Brněnská – lokalita u benzinové čerpací stanice (benzinová čerpací stanice č. 2207, Gallpro – nábytek, A – World č. 2347 + nová budova, Ampo, Chiaravalli č. 2345,…) chatová lokalita Krejdy, samota Bartačky č. 310 (ul. Brněnská).

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kultura Žďár Vás zvedo Galerie Stará radnice na výstavu Stáni Wasserbauerové „Obrazy. Výstava potrvá do 2. dubna 2017.

Regionální muzeum Tvrz Vás zve na výstavu „Kloboučku, hop!“. Můžete zavzpomínat na hry a hračky z 50. – 80. let 20. století. Výstava potrvá do 19. března 2017.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na 8. ročník Josefské noci. Program začne v pátek 17. března 2017 od 18:00 hodin přednáškou Mgr. Romana Veselského:  Srí Lanka a Maledivy. Dále od 20:30 hodin navazuje beseda Valerie Pelikánové o bylinkách a ukázka modelářské činnosti spolku Modelové království. Program letošní Josefské noci v knihovně zakončí od 22:00 hodin vystoupení hudební skupiny AMaTer.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!