Hlášení městského rozhlasu ze dne 16. 3. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme občany, žev rámci projektu Obnovy zeleně aktuálně probíhá kácení stromů a odstraňování keřů. Prosíme občany, aby se po dobu provádění prací v daných místech pohybovali opatrně a dbali na svou bezpečnost.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být zaplacen do 31. března 2018. Úhradu poplatku lze provést bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově i platební kartou na pokladně městského úřadu. Bližší informace naleznete na webových stránkách města, případně Vám je poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147.

Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z toho období, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31. 3. je nezbytné zpracovat do 31. 5. 2018, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu č. 35 v budově č. p. 1905, na ulici Brodská, č. or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.499,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. května 2018. Termín uzávěrky je 29. března 2018. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

 

VÝLUKY:

Společnost  E.ON  Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 20. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin dojde k přerušení elektrické energie pro oblast trafostanice Žďár Holoubek č. 704541 (ul. Jamská 2528/71 – v areálu průmyslové zóny) dále pro část Mělkovicod lokality nových RD směr Žďár, vč. napájení železničního přejezdu a autobazaru Vysočina, chaty „ Ve smrčkách za tratí “ (u silnice směr Jámy), včetně odběratelské trafostanice Mělkovice plemenáři č. 200437 (Agro Měřín), odběratelská trafostanice Veselíčko ACHP č. 201069 (Agroslužby).

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu minulého týdne předány následující nálezy: dioptrické brýle a pouzdro, pánská bunda, pánská vesta, kosmetika, sportovní vak, batoh, rukavice, šála, obuv, hračka, nákupní taška, klíč od vozu.  Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V neděli pokračuje Play-off druhé hokejové ligy. SKLH Žďár nad Sázavouodehraje zápas tuto neděli 18. března v 17:30 hodin. Přijďte si užít neopakovatelnou atmosféru a podpořit žďárské Plameny.

V pátek 16. března 2018 se uskuteční ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry 9. ročník Josefské noci. Program Josefské noci začne v 18:30 přednáškou paní Ing. Hany Hindrákové –„ Keňa očima spisovatelky“, dále se můžete těšit na přednášku pana Mgr. Miloslava Straky –„ Astronomie na Žďársku“. Na dvaadvacátou hodinu je naplánovaný koncert skupiny „Profesionálové“.

Regionální muzeum Vás zve na výstavu fotografií Antonína Kurky ze života pluku v letech 1915 – 1918, která potrvá do neděle 18. března 2018.

Kino Vysočina Vás zve v pátek 16. března 2018 od 17:00 hodin na film „ Prezident Blaník“.

 

KONEC HLÁŠENÍ