Hlášení městského rozhlasu ze dne 21. 3. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme, že zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou byl pro školní rok 2018/2019 stanoven na pátek 13. dubna 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin a na sobotu 14. dubna 2018 v době od 9:00 do 11:00 hodin. Zápis proběhne na všech žďárských základních školách. Informace o zápisu dětí do 1. tříd budou zveřejněny na vstupních dveřích budov základních škol a na webových stránkách základních škol.

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2018. Bude se jednat o zápis 3‑letých dětí a 5-letých dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosud do mateřské školy nechodily.  Den otevřených dveří na mateřských školách ve Žďáře nad Sázavou se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2018.

Upozorňujeme občany, žev rámci projektu Obnovy zeleně aktuálně probíhá kácení stromů a odstraňování keřů. Prosíme občany, aby se po dobu provádění prací v daných místech pohybovali opatrně a dbali na svou bezpečnost.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být zaplacen do 31. března 2018. Úhradu poplatku lze provést bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově i platební kartou na pokladně městského úřadu. Bližší informace naleznete na webových stránkách města, případně Vám je poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147.

Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců a tím vzniku škod na lese. Vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z toho období, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31. březnu je nezbytné zpracovat do 31. května 2018, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu č. 35 v budově č. p. 1905, na ulici Brodská č. or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.499,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. května 2018. Termín uzávěrky je 29. března 2018. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 27. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin pro část Mělkovic: osada domů č. 389, 317, 2287, 2195, 386 a okolí, dále od lokality nových RD směr Žďár, včetně napájení železničního přejezdu a autobazaru Vysočina, chaty „Ve smrčkách za tratí“ (u silnice směr Jámy), včetně odběratelské trafostanice Mělkovice plemenáři č. 200437 (Agro Měřín), dále odběratelská trafostanice Veselíčko ACHP č. 201069 (Agroslužby), Veselíčko hájenka č. 41 (směr Jámy).

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 28. března 2018 od 7:00 do 14:00 hodin pro ul. Kosinkova jednostranně řadové domy č. o. 2-16 sudá, dále od 7:30 do 11:30 hodin pro chatovou lokalitu Krejdy.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl v průběhu minulého týdne předán následující nález: svazek klíčů.  Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na prodejní výstavu výrobků uživatelů Klubu V 9 „Skřivánka je slyšet hlas, nastal krásný jarní čas“, která se koná na oddělení pro dospělé čtenáře.

Kino Vysočina Vás zve v pátek 23. března 2018 od 17:00 hodin na mysteriozní film „Rudá volavka“.

 

KONEC HLÁŠENÍ