Hlášení městského rozhlasu ze dne 22. 11. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště. Vstup do těchto porostů je do 31. ledna 2018 zakázán. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 29. října 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí vážné poškození zdraví či ohrožení života v důsledku pádu dosud stojících stromů.Podrobnosti jsou uvedeny v rozhodnutí, které je vyvěšeno na úřední desce města.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměry na pronájem bytu č. 22 v budově č. p. 1936 na ulici Brodské č. o. 35 a na pronájem bytu č. 4 v budově č. p. 1871 na ulici Revoluční č. o. 30. Velikost bytů je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.459,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 24. listopadu 2017 do 12:00 hodin.

Dále byl vyhlášen záměr na pronájem bytu č. 26 v budově č. p. 1876 na ulici Brodské č. o. 27. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.459,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 7. prosince 2017 do 12:00 hodin.

Bližší informace ke všem záměrům naleznete na webových stránkách nebo na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie zítra 23. listopadu 2017 od 7:30 do 11:30 hodin pro Odběratelskou trafostanici T84 Saller č. 701484 (ul. Brněnská, Nákupní park).

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 27. listopadu 2017 od 7:30 do 12:30 hodin pro odběratelskou trafostanici T29 OSP č. 201202 – ul. Jihlavská č. p. 1007/2 (areál bývalého OSP – EASY Power s.r.o.), č. p. 759/4 (areál ZDAR a.s. a okolí).

Bližší informace ke všem výlukám naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že v průběhu tohoto týdne byly předány následující nálezy: svazek klíčů, klíč od vozu a svazek klíčů od vozu. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu „Putování našich žáků za vločkou“.

Příspěvková organizace Kultura Žďár Vás zve do Galerie Stará radnice na výstavu Petra Bendy „KAIROS – Vyvzdorovaný čas“.

Kino Vysočina Vás zve zítra 23. listopadu 2017 od 17:00 hodin na český dokumentární film „Nepřesaditelný“.

 

KONEC HLÁŠENÍ