Hlášení městského rozhlasu ze dne 24. 2. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Kraj Vysočina zhotovil v rámci akce „Bezpečná Vysočina“ reflexní pásky pro obyvatele našeho kraje. Občané s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou si mohou vyzvednout reflexní pásku na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

Ve středu 1. března mohou občané města využít služeb poradenského dne České obchodní inspekce a živnostenského úřadu Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Společný konzultační den se pravidelně opakuje každou první středu v měsíci na pracovišti živnostenského úřadu vždy mezi 13:00 až 16:00 hod. v budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 3 patro, kancelář č. 94. Spotřebitelé mohou v rámci poradenského dne získat bezplatně důležité informace zejména na úseku obchodu a služeb, dále i pomoc při řešení konkrétního osobního případu, mohou podat podnět ke kontrole, stížnost nebo se poradit, jak postupovat v problematických situacích např. při reklamacích. 

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2017. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem na číslo účtu: 19-328751/0100. Bližší informace poskytneme na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

- na pronájem bytu na ulici Revoluční č. p. 1871, č. or. 30, byt č. 36, Žďár nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1 459,-Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01. 04. 2017. Termín uzávěrky je 2. března 2017. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

- na pronájem bytu na ulici Brodská č. p. 1932, č. or. 43, byt č. 2, Žďár nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1 432,-Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01. 05. 2017. Termín uzávěrky je 2. března 2017. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl v průběhu tohoto týdne předán následující nálezy: dětské barevné rukavice, svazek klíčů, dětské dioptrické brýle, sjezdové lyže a finanční hotovost. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 3. března 2017 od 7:30 do 10:30 hodin pro ulici Nábřežní a pro ulici Tvrz č.o. 1,2,3,8,10,11 a od 8:30 do 14:00 hodin pro ulici 1. máje č. 325/1 (Junák, Povodí Vltavy,…) a  od 10:30 do 12:30 hodin pro ulici Neumannova parkoviště. Podrobnější informace o všech aktuálních výlukách naleznete na úřední desce města. Pro případné další informace volejte E. ON Poruchovou linku 800 22 55 77.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kultura Žďár Vás zvedo Galerie Stará radnice na výstavu Stáni Wasserbauerové „Obrazy“, vernisáž výstavy proběhne v úterý 28. února 2017 od 17:00 hodin. Tato výstava potrvá do 2. dubna 2017.

Regionální muzeum Tvrz Vás zve na výstavu „Kloboučku, hop!“. Můžete zavzpomínat na hry a hračky z 50. – 80. let 20. století. Výstava potrvá do 19. 03. 2017

Knihovna Matěje Josefa Sychry nabízí volná místa v kurzech: Základy práce s PC a Digitální fotografie, oba kurzy začínají v knihovně od úterý 7. března 2017. Více informací a přihlášky naleznete v čítárně.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!