Hlášení městského rozhlasu ze dne 26. 8. 2016

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje, že z důvodu opravy elektroinstalace v budově úřadu je do 12. 9. 2016 včetně přemístěna podatelna MěÚ a agendy matriky, ověřování, CzechPointu, přestupků v dopravě, místních poplatků a ztrát a nálezů do náhradních prostorů. Ty se nacházejí ve 2. patře administrativní budovy Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, která sousedí s budovou úřadu. Pokladna MěÚ je po výše uvedenou dobu přemístěna do přízemí budovy úřadu, vedle archivu.

Městský úřad Žďár nad Sázavou dále oznamuje, že z důvodu opravy elektroinstalace v budově úřadu dojde následně v době od pátku 16. 9. 2016 do čtvrtku 29. 9. 2016 včetně k přesunutí agendy občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel do náhradních prostorů. Upozorňujeme, že z technických důvodů nebude možné v uvedené době přijímat žádosti o vydání cestovního pasu. Ostatní služby budou zajištěny bez omezení. Podrobnější informace najdete na webových stránkách města, na úřední desce, v srpnovém čísle Žďárského zpravodaje nebo vám je sdělí pracovnice informační kanceláře při vstupu do budovy městského úřadu.

Upozorňujeme držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů za 2. pololetí 2016. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ, bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, a to do 31. 8. 2016. Bližší informace poskytne paní Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

V úterý 6. 9. 2016 proběhne od 17:00 hodin Setkání s občany na téma: „ Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou 6“ a architektonická soutěž Nádražní ulice. Setkání proběhne v jídelně Základní školy Palachova. Druhé zářijové setkání se uskuteční ve středu 7. 9. 2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Toto setkání je určeno výhradně pro participativní rozpočet a představení všech projektů, které občané během letních měsíců do projektu zaslali.

V souvislosti s pořádáním sportovní akce Pilman 2016 bude uzavřena silnice silnice III/35016 (Žďár Tokoz – Polnička) v sobotu 27. 8. 2016 od 11:15 do 15:30 hodin. V důsledku této uzavírky dojde k následným změnám v MHD v době od 11:15 do 16:30 hodin - zrušení zastávky MHD Pilská nádrž, zastávka MHD Tokoz pro linky 2A a 2B bude přesunuta na první stanoviště zastávky Tokoz linek 1A, 1B, 1C, 1D a 6 (před hlavním vstupem do závodu).

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou prodlužuje vyhlášený záměr na dlouhodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání – Radniční restaurace na náměstí Republiky. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku v blízkosti kašny k provozování letní zahrádky. Uzávěrka je 29. 8. 2016. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

---

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 29. 8. 2016 v době od 6:45 do 11:15 hodin pro nám. Republiky č. o. 26, 28, 30, ulici Radniční č. o. 1, Tvrz – Kostel sv. Prokopa, Kaple sv. Barbory.

Dále ve středu 31. 8. 2016 v době od 7:30 do 12:30 hodin bude přerušena dodávka el. energie pro ulici Jungmannova ( od křižovatky s ul. Šípková směr ul. Bezručova ), ul. Bezručova ( od ul. Jungmannova po č. p. 94/15 ), celá ul. Nová vč. fy Eichler č. 486/32 ( mimo řadovek č. 378 – 384 ), ul. U Pily, Krátká, Luční (od křižovatky s ul. Krátká směr ul. Hlohová mimo řadovek vpravo ), ul. Trnková ( od křižovatky s ul. Luční po křižovatku s ul. Šeříková ), ul. Lipová ( pouze č. p. 1201/1 ), ul. Lesní  ( mimo řadových RD ), ul. Hlohová  ( od křižovatky s ul. Lipová po ul. Vrbová včetně ), ul. Polní č. p. 259 – 271.

V pátek 2. 9. 2016 v době od 7:30 do 12:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie pro ul. Vysocká – od č. p. 1222/2 směr Vysoké levá strana ulice ( mimo areálu restaurace Grunt ) + vpravo RD č. 242/63 + sousední novostavba parc. č. 8173, ulice U Hrázek, Šípková,  Luční ( část ulice mezi ul. Vysocká a Krátká ), Na Prutech, Růžová, Vnitřní, Žitná.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Město Žďár nad Sázavou pořádá do 4. 9. 2016 v areálu Sboru dobrovolných hasičů na ulici Dvorská sochařské sympozium Žďáření 2016. Pro letošní rok byl jako materiál zvolen pískovec.  Díla budou následně umístěna do zeleně u hřiště Modrých dnů v ulici 1. Máje. Vernisáž sympozia se uskuteční v neděli 4. 9. 2016 od 16:00 hodin v areálu SDH.

Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou pořádá v Čechově domě výstavu obrázků od Marie Škorpíkové „ Z mé duše“. Tato hendikepovaná dívka, která trpí spinální svalovou atropií, představuje svoji tvorbu. Jedná se obrázky namalované v počítačovém programu. Výstava probíhá do 30. 9. 2016 dle otevírací doby knihovny.

Regionální muzeum ve spolupráci s dobrovolníky a Římskokatolickou farností sv. Prokopa zpřístupní v sobotu 27. 8. 2016 v době od 9:00 do 20:00 hodin věž žďárského farního kostela sv. Prokopa. Vstup bude zdarma. Na věži budou připraveny historické fotografie města.

Regionální muzeum na Tvrzi Vás zve na výstavu k výročí 65 let od zahájení výroby v akciové společnosti ŽĎAS „Cesta k pramenům“, která potrvá do 4. 9. 2016 vždy od úterý do neděle od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Kino Vysočina Vás zve v neděli 28. 8. 2016 od 14:30 hodin na pohádkovou komedii „Strašidla“.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!