Hlášení městského rozhlasu ze dne 27. 12. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že otevírací doba na hřbitovech je do 30. prosince 2017 od 8:00 do 20:00 hodin.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v důsledku uzavírky silnice I/37 v úseku od křižovatky u KB po křižovatku u Conventu z důvodu konání ohňostroje 1. ledna 2018 a souvisejících bezpečnostních opatřeních v době od 17:15 do 18:30 hodin budou zrušeny zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí. Opatření se týká linky MHD č. 2 a jejích spojů č. 27 s odjezdem z autobusového nádraží v 17:40 hod. a č. 28 s odjezdem z Pilské nádrže v 18:00 hod. Dále spoje č. 18 s odjezdem z Pilské nádrže v 17:00 hod. a č. 19 s odjezdem z autobusového nádraží v 18:40 hod. Dále linku MHD č. 5 spoj č. 27 s odjezdem z autobusového nádraží v 18:20 hod. a linkový spoj Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou s odjezdem z autobusového nádraží v 18:35 hod.

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že vývoz bioodpadů je v zimním období omezen. V prosinci jsou bio popelnice vyváženy 1x za 14 dní a v období leden – březen 2018 bude probíhat vývoz 1x měsíčně. Bližší informace včetně konkrétních termínů naleznete na webových stránkách města v sekci „MěÚ informuje“.

Poradenský den České obchodní inspekce a živnostenského úřadu se uskuteční ve středu 3. ledna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin v budově městského úřadu, 3. patro, kancelář č. 94. Občané města se mohou poradit, jak postupovat v problematických situacích, např. při reklamacích, dále mohou podat podnět ke kontrole, stížnost nebo získat pomoc při řešení konkrétního případu.

Město Žďár nad Sázavou upozorňuje, že od 1. ledna 2018 bude MHD Žďár v provozu podle nových jízdních řádů. Tištěné jízdní řády obdržela každá domácnost společně s prosincovým vydáním Žďárského zpravodaje přímo do schránky. Jízdní řády jsou k dispozici v informační kanceláři městského úřadu, v informační kanceláři firmy ZDAR, v turistickém informačním centru a ve vybraných vozech MHD. Elektronická verze jízdních řádů je k dispozici na webových stránkách města nebo na www.mhdzdar.cz.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že v průběhu tohoto týdne byly předány následující nálezy: igelitová taška s ponožkami, svazek klíčů a svazek klíčů na dlouhé stuze. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu „Putování našich žáků za vločkou“.

Regionální muzeum Vás zve na výstavy „Když štědrovka zavoní“ a „Vánoční Moučkův dům – Měšťanské Vánoce“. Bližší informace naleznete na webových stránkách města nebo muzea.

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 28. prosince 2017 od 17:00 hodin na českou komedii „Špindl“.

 

KONEC HLÁŠENÍ