Hlášení městského rozhlasu ze dne 30. 8. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor finanční upozorňuje držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů za 2. pololetí 2017. Poplatek je nutné uhradit do 31. srpna 2017 a lze tak učinit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu či bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem. Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na telefonním čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

Upozorňujeme, že do 12. září 2017 bude na území ČR probíhat Mezinárodní taktické cvičení Ample Strike 2017. V této době může dojít ke zvýšení hlukové zátěže.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, že si mohou vyzvednout reflexní pásku na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III. Termín uzávěrky je 30. října 2017. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

- záměr na pronájem bytu na ulici Brodské č. p. 1905, č. o. 33, č. bytu 22 ve Žďáře nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1 499,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. října 2017. Termín uzávěrky je 14. 9. 2017. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

- záměr na pronájem bytu na ulici Brodské č. p. 1905, č. o. 33, č. bytu 13 ve Žďáře nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1 563,- Kč. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. října 2017. Termín uzávěrky je 14. 9. 2017. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: kolečkové bruslea svazek klíčů.Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Dne 2. srpna 2017 Vás zveme na komentovanou prohlídku kostela Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou, která se uskuteční v době od 9:00 – 12:00 hodina a od 12:30 – 17:00 hodin. Vstup zdarma.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou Vás zve na výstavu „Žďár městem – 410 let od povýšení Žďáru na město“.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu fotografií Milana Šustra „Chrám“.

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 31. srpna 2017 od 19:30 hodin na romantické drama „Tulipánová horečka“.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!