Hlášení městského rozhlasu ze dne 30. 9. 2016

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že jste do svých schránek dostali složenky pro výběr poplatku za komunální odpad za 2. pololetí 2016. Výše poplatku za osobu a pololetí činí 290,- Kč. Poplatek je splatný do 31. 10. 2016. Úhradu lze provést převodem z účtu nebo na pokladně úřadu v hotovosti případně platební kartou. Žádáme občany, aby si zkontrolovali označení svých schránek jménem a číslem bytu. Dále upozorňujeme občany s trvalým pobytem na adrese úřadu, že i oni jsou povinni platit poplatek za komunální odpad. Bližší informace sdělí Drahoslava Komínková na telefonu 566 688 187.

Ve středu 5. října 2016 mohou občané města využít služeb poradenského dne České obchodní inspekce a živnostenského úřadu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Společný konzultační den se pravidelně opakuje každou první středu v měsíci na pracovišti živnostenského úřadu vždy mezi 13:00 – 16:00 hod. v budově MěÚ Žďár nad Sázavou, 3. patro, kancelář č. 94. Spotřebitelé mohou v rámci poradenského dne získat bezplatně důležité informace zejména na úseku obchodu a služeb, dále pomoc při řešení konkrétního osobního případu, mohou podat podnět ke kontrole, stížnost nebo se poradit, jak postupovat v problematických situacích např. při reklamacích.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 9 v budově na ulici Brodské č. p. 1936, č. or. 35 v části Žďár nad Sázavou 3. Velikost bytu je 1 + 1, základní nájemné činí 1.459,- Kč za měsíc. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 1. 1. 2017. Uzávěrka pro podání přihlášky je 6. 10. 2016. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

Dále byl vyhlášen záměr na prodej osmi pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III – ulice Hrnčířská. Uzávěrka pro podání přihlášky je 14. 10. 2016. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl v průběhu tohoto týdne předán následující nález. Jedná se dámskou šálu. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce, a. s. oznamuje, že z důvoduplánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 3. 10. 2016 v době od 7:30 do 12:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie pro ulici Jamská – Hasičský záchranný sbor č. 2231/4, areál bývalé Zeleniny č. 1670/30, č. 2435/3, areál Jednoty č. 1671/31, ul. Lučiny a od 7:30 do 14:30 hodin pro ulici Komenského č. 972/10 (Střední škola obchodní a služeb), č. 762/8 (Střední škola technická), č. 1803/7 až 1810/21 (řada bytových domů), řadové garáže za školou č. 762/8, U Klafárku 2037/1, 1685/1, 1685/3 a okolí (Biskupské gymnázium, Škola ekonomiky a cestovního ruchu, Střední škola gastronomická, …), č. 2039/5 (bytový dům).

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 7. 10. 2016 v době od 7:30 do 12:30 hod. pro ul. Studentská č. 2215/2 (Lidl), č. 1694/7, 1699/4 (areál Polikliniky Žďár, Asklepius, lékárna,…). Podrobnosti k výlukám naleznete na úřední desce města.

E. ON Distribuce a.s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na povinnost odstranit nebo provést ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Bližší informace naleznete na úřední desce města, webových stránkách www.eon-distribuce.cz, případně můžete volat na E. ON Zákaznickou linku 800 77 33 22.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Regionální muzeum Tvrz Vás zve na výstavu „Pojďte s námi do lesa“ aneb ze života žďárských lesů. Výstava probíhá do 13. 11. 2016. Otevřeno je denně mimo pondělí vždy od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou pořádá ve dnech od 3. 10. – 7. 10. 2016 „Týden knihoven“. V rámci 20. ročníku pro Vás připravila burzu knih a časopisu. V úterý 4. 10. 2016 od 17:00 hod. si můžete vyslechnout autorské čtení a besedu se známým spisovatelem, fejetonistou a scénáristou Ivanem Krausem a jeho ženou Naďou Munzarovou, ve středu 5. 10. 2016 od 17:00 hod. jste zváni na Poetické kafíčko – recitace žáku ZUŠ Fr. Drdly Žďár nad Sázavou a na vyhodnocení kvízu „ Co víte o Karlu IV?“

Kino Vysočina Vás zve v sobotu 1. 10. 2016 od 14:30 hodin na akční drama „Deepwater Horizon: Moře v plamenech“.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!