Hlášení městského rozhlasu ze dne 31. 8. 2016

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje, že z důvodu opravy elektroinstalace v budově úřadu je do 12. 9. 2016 včetně přemístěna podatelna MěÚ a agendy matriky, ověřování, CzechPointu, přestupků v dopravě, místních poplatků a ztrát a nálezů do náhradních prostorů. Ty se nacházejí ve 2. patře administrativní budovy Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, která sousedí s budovou úřadu. Pokladna MěÚ je po výše uvedenou dobu přemístěna do přízemí budovy úřadu, vedle archivu.

Městský úřad Žďár nad Sázavou dále oznamuje, že z důvodu opravy elektroinstalace v budově úřadu dojde následně v době od pátku 16. 9. 2016 do čtvrtku 29. 9. 2016 včetně k přesunutí agendy občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel do náhradních prostorů. Upozorňujeme, že z technických důvodů nebude možné v uvedené době přijímat žádosti o vydání cestovního pasu. Ostatní služby budou zajištěny bez omezení. Podrobnější informace najdete na webových stránkách města, na úřední desce, v srpnovém čísle Žďárského zpravodaje nebo vám je sdělí pracovnice informační kanceláře při vstupu do budovy městského úřadu.

Upozorňujeme držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů za 2. pololetí 2016. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ, bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, a to do dnešního dne. Bližší informace poskytne paní Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Město Žďár nad Sázavou oznamuje, že slavnostní předání Ceny města Žďár nad Sázavou Martině Sáblíkové, která byla veřejností na udělení této ceny nominována, proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 17:00 hodin v obřadní síni na Staré radnici. Součástí programu slavnostního předání ocenění bude autogramiáda Martiny Sáblíkové.  

V úterý 6. 9. 2016 proběhne od 17:00 hodin Setkání s občany na téma: „ Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou 6“ a architektonická soutěž Nádražní ulice. Setkání proběhne v jídelně Základní školy Palachova. Druhé zářijové setkání se uskuteční ve středu 7. 9. 2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Toto setkání je určeno výhradně pro participativní rozpočet a představení všech projektů, které občané během letních měsíců do projektu zaslali.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl v průběhu tohoto týdne předán následující nález, jedná se o svazek klíčů na dlouhé stuze. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel č. 566 688 146 nebo osobně v náhradních prostorách na ulici Komenského,(bližší informace na recepci MěÚ).

 

VÝLUKY:

V pátek 2. 9. 2016 v době od 7:30 do 12:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie pro ul. Vysocká – od č. p. 1222/2 směr Vysoké levá strana ulice ( mimo areálu restaurace Grunt ) + vpravo RD č. 242/63 + sousední novostavba parc. č. 8173, ulice U Hrázek, Šípková,  Luční ( část ulice mezi ul. Vysocká a Krátká ), Na Prutech, Růžová, Vnitřní, Žitná.

Dne 5. 9. 2016 od 07:30 do 13:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie pro ul. Nádražní, pravá strana od kruhové křižovatky s ul. Strojírenskou směr vlakové nádraží, po objekt Škoda Auto… včetně (bytový dům č. 2120 – 2135, objekt č. 2128 fy Garant, Insberg, č. 2129 Pecha San II s.r.o., č. 2118 Auto…s.r.o….) +ul. Nádražní stánek na parc. č. 6136 (u zdravotnické školy), kiosek před Lagunou (parc. č. 6131/1), ul. Dvořákova 2459/6 – nová prodejna Global Elektro, Mountfield.  

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Město Žďár nad Sázavou pořádá do 4. 9. 2016 v areálu Sboru dobrovolných hasičů na ulici Dvorská sochařské sympozium Žďáření 2016. Pro letošní rok byl jako materiál zvolen pískovec.  Díla budou následně umístěna do zeleně u hřiště Modrých dnů v ulici 1. Máje. Vernisáž sympozia se uskuteční v neděli 4. 9. 2016 od 16:00 hodin v areálu SDH.

Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou pořádá v Čechově domě výstavu obrázků od Marie Škorpíkové „ Z mé duše“. Tato hendikepovaná dívka, která trpí spinální svalovou atropií, představuje svoji tvorbu. Jedná se obrázky namalované v počítačovém programu. Výstava probíhá do 30. 9. 2016 dle otevírací doby knihovny.

Regionální muzeum na Tvrzi Vás zve na výstavu k výročí 65 let od zahájení výroby v akciové společnosti ŽĎAS „Cesta k pramenům“, která potrvá do 4. 9. 2016 vždy od úterý do neděle od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Kino Vysočina Vás zve ve čvrtek 1. 9. 2016 od 19:30 hodin na film „ Obr dobr“.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!