Hlášení městského rozhlasu ze dne 6. 12. 2017

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Město Žďár nad Sázavou zve občany na Setkání tentokrát na všeobecné téma, které se uskuteční dnes 6. prosince 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti rady města. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

Město Žďár nad Sázavou Vás zve na Předvánoční trh s ukázkami řemesel, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 8:00 do 18:00 hodin na náměstí Republiky.

Město Žďár nad Sázavou upozorňuje, že od 1. ledna 2018 bude MHD Žďár v provozu podle nových jízdních řádů. Tištěné jízdní řády obdrží každá domácnost společně s prosincovým vydáním Žďárského zpravodaje přímo do schránky. Elektronická verze jízdních řádů je k dispozici na webových stránkách města a na www.mhdzdar.cz.

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v majetku p. Marie a Jana Podstatzkých-Lichtenstein v katastrálních územích Starý Telečkov, Pavlov, Znětínek, Zahradiště, Radostín nad Oslavou a Kněževes nad Oslavou. Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 29. října 2017. Při vstupu do těchto porostů hrozí vážné poškození zdraví či ohrožení života v důsledku pádu dosud stojících stromů. Vstup do těchto porostů je do 28. února 2018 zakázán. Podrobnosti jsou uvedeny v rozhodnutí, jež je vyvěšeno na úřední desce města.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu č. 26 v budově č. p. 1876 na ulici Brodské č. o. 27. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.459,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 7. prosince 2017 do 12:00 hodin. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby.

Dále byl vyhlášen záměr na pronájem bytu č. 30 v budově č. p. 1936 na ulici Brodské č. o. 35. Velikost bytu je 1 + 1. Základní měsíční nájemné činí 1.459,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 21. prosince 2017 do 12:00 hodin. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Bližší informace k oběma záměrům naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že v průběhu tohoto týdne byly předány následující nálezy: svazek klíčů a mobilní telefon. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři – 1. patro, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V sobotu 9. prosince 2017 se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše od 19:00 hodin uskuteční koncert filipínského pěveckého sboru Philippine Madrigal Singers společně s pěveckým sborem Žďáráček.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve do vestibulu Čechova domu na výstavu „Putování našich žáků za vločkou“.

Regionální muzeum Vás zve na výstavu „Když štědrovka zavoní“. Bližší informace naleznete na webových stránkách města nebo muzea.

Kino Vysočina Vás zve zítra 7. prosince 2017 od 19:30 hodin na české drama „Milada“.

 

KONEC HLÁŠENÍ