Hlášení městského rozhlasu ze dne 9. 3. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Upozorňujeme občany, žev rámci projektu Obnovy zeleně aktuálně probíhá kácení stromů a odstraňování keřů. Prosíme občany, aby se po dobu provádění prací v daných místech pohybovali opatrně a dbali na svou bezpečnost.

Město Žďár nad Sázavou zve občany na setkání na téma „Představení projektu výstavby Centra sociálních služeb“, které se uskuteční v úterý 13. března 2018 od 17:00 hodin v prostorách Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické Žďár nad Sázavou.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být zaplacen do 31. března 2018. Úhradu poplatku lze provést bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově i platební kartou na pokladně městského úřadu. Bližší informace naleznete na webových stránkách města, případně Vám je poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147.

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou, kteří si ještě nevyzvedli reflexní pásku, že tak mohou učinit na městském úřadě (v informační kanceláři u vstupu do budovy) po předložení občanského průkazu.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu minulého týdne předány následující nálezy: svazek klíčů a nevyzvednuté nálezy z bazénu. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na přednášku „Nedovolte mozku stárnout – paměť v jednotlivých dekádách“, která se uskuteční v úterý 13. března 2018 od 16:30 hodin v rámci Týdne mozku a Národního týdne trénování paměti.

Regionální muzeum Vás zve na výstavu fotografií Antonína Kurky ze života pluku v letech 1915 – 1918.

Kino Vysočina Vás zve v pátek 9. března 2018 od 17:00 hodin na český film „ Věčně tvá nevěrná“.

 

KONEC HLÁŠENÍ