Omezení agendy „Registrace vozidel - vozidla se zahraničními doklady“ (dříve Dovozy)

zveřejněno: 25. 4. 2018

Z důvodu zrušení místní příslušnosti, v jehož důsledku došlo k  20% zvýšení počtu klientů, naplnění kapacitních možností pracoviště a v zájmu udržení kvality poskytovaných služeb omezuje Odbor dopravy vyřizování agendy „Registrace vozidel - vozidla se zahraničními doklady“ (dříve Dovozy) na počkání pouze pro přesně stanovený počet klientů denně. Omezení se netýká klientů objednaných přes webové stránky města.

Neobjednaní klienti, na něž se již nedostane pořadové číslo, mají tyto možnosti:

- přijít následující pracovní den
- využít objednávacího systému a objednat se na některý z následujících 45 pracovních dnů zde: http://ke.customer.decent.cz/a041/obj/ 
- vyřídit svoji žádost na kterémkoli jiném obecním Úřadu Obce s rozšířenou působností – seznam zde: http://www.epusa.cz/index.php?zkratka=orp