Vývoz bioodpadů v zimě

zveřejněno: 3. 11. 2017

Biopopelnice budeme ještě do 30. 11. 2017 vyvážet každý týden.

V prosinci budou sváženy 1x za 14 dní:
5. - 6. 12. 2017
19. - 20. 12. 2017

V období leden – březen 2018 to bude 1x měsíčně:
16. 1. 2018
13. 2. 2018
13. 3. 2018

Od dubna 2018 plánujeme opět pravidelný týdenní vývoz.