Vývoz bioodpadů v zimě

zveřejněno: 3. 11. 2017

Biopopelnice budeme vyvážet v období leden – březen 2018 1x měsíčně:

16. 1. 2018
13. 2. 2018
13. 3. 2018

Od dubna 2018 plánujeme opět pravidelný týdenní vývoz (každé úterý, případně středa).