Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů

Druh nádoby Četnost svozu Den svozu Lokalita
Popelnice 110,120 a 240 l 1 x týdně úterý ZR 2, ZR 3 (Klafar), ZR 5 a Stržanov
Popelnice 110,120 a 240 l 1 x týdně středa ZR 1, ZR 3 (mimo Klafar) a ZR 7,
Mělkovice, Veselíčko, Radonín
Kontejnery 1100 l 2 x týdně pondělí, čtvrtek ZR 3
Kontejnery 1100 l 2 x týdně úterý, pátek ZR 1, ZR 4, ZR 5, ZR 6
Biopopelnice 240 l 1 x týdně úterý ZR 1, ZR 2, ZR 3, ZR 5, ZR 6
Biopopelnice 240 l 1 x týdně středa ZR 7
Biokontejnery 1100 l 1 x týdně středa území celého města
Odpadkové koše 6 x týdně pondělí - sobota území celého města
Separační kontejnery - papír 1 x týdně středa území celého města
Separační kontejnery - plasty 1 - 2 týdně úterý, pátek území celého města
Separační kontejnery - sklo 1 x měsíčně   území celého města
Velkoobjemové kontejnery Dle objednávky    
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!