Informace k výběru poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 7. 3. 2017

Vážení občané,

výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou na základě zákona o místních poplatcích. Momentálně platná a účinná je OZV č. 4/2016, uveřejněná na webu města. http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/4-2016

Výše poplatku pro rok 2017 činí 580,- Kč na osobu. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to ke 30. 4. a k 31. 10. roku 2017.
V letošním roce obdržíte již v dubnu složenky na obě pololetí. Na složenkách najdete informace jako číslo účtu, variabilní symbol, kdy má být nejpozději zaplaceno, za koho platíte. Pokud dojde k jakékoliv změně v průběhu roku, kontaktujte nás, jsme připraveni tuto věc s Vámi vyřešit k Vaší spokojenosti.

Na webových stránkách města před každým výběrem poplatku uveřejňujeme pro občany potřebné informace. Kromě toho každý plátce obdrží konkrétní informace na alonži, připojené ke složence. Dotazy směřující na konkrétní osobu může pracovnice odboru komunálních služeb pí. Alena Šimková (tel. 566 688 187, e-mail: alena.simkova@zdarns.cz) sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

Děkujeme za pochopení

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!