Jarní úklid města 2017

zveřejněno: 29. 3. 2017
od 30. 3. 2017 do 13. 4. 2017

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 30. 3. 2017 do 13. 4. 2017 na celém území města jarní úklid.

1) Ve dnech 30. března – 1. dubna 2017 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami ( rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek          6:00 – 17:00 hodin 
sobota  7:00 – 13:00 hodin

 

2) V době od 3. dubna do 13. dubna 2017 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka). Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

 

3) Biopopelnice se od dubna 2017 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý (případně středa).
Stále ještě lze na městském úřadě požádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky.

 

4) V jarních měsících dojde také k rozšíření třídění u hřbitovů na Zelené hoře a na Jamské ulici.  Na tato místa budou přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (čisté bio), dále plasty, sklo a směsný komunální odpad. Žádáme občany, aby se zapojili do třídění i na těchto místech.

 

5) Dále chceme upozornit občany, že na některých místech města (hlavně na sídlištích) se velmi zhoršilo třídění odpadů. Již to není to jen tak často zmiňované ukládání odpadů okolo kontejnerů, ale jedná se přímo o kontejnery na komunální odpad. Zejména se jedná o část ZR 3, kde se v kontejnerech objevuje velké množství odpadů, které lze vytřídit – papírové obaly, kartony a všechny druhy plastů.

Například plasty se na skládce komunálního odpadu nikdy nerozloží!!!

Žádáme občany o zkvalitnění třídění.


Harmonogram blokového čištění města 2017 v termínu od 30. 3. 2017 do 24. 4. 2017 dle následujícího rozpisu:

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k přesunu termínu blokového čištění ulic Bří Čapků a Wolkerova na 9.5. 2017.
Zde je aktuální rozpis:

   Pořadí    Místo blokového číštění    Datum čištění   
1.

 Žďár I

- ulice Tyršova
- ulice Hutařova
- ulice Nádražní od pošty 

 30. 3. 2017
2.

 Žďár VI

- Nádražní č.or. 55-65

31. 3. 2017
3.

 Žďár III

- ulice Dolní Okružní
- ulice Horní Okružní

 3. 4. 2017
4.

 Žďár III

- ulice Komenského
- ulice Revoluční

4. 4. 2017
5.

 Žďár III

- ulice Kopečná

5. 4. 2017
6.

 Žďár I

- ulice Drdlova
- ulice Sadová
- ulice Hálkova
- ulice J. z Poděbrad

10. 4. 2017
7.

 Žďár VI

- ulice Haškova
- ulice Nádražní

11. 4. 2017
8.

 Žďár VI

- ulice Chelčického
- ulice Palachova

12. 4. 2017
9.

 Žďár I

- sídliště Libušín – dolní část
pečovatelský dům

13. 4. 2017
10.

 Žďár II

- ulice Purkyňova
- ulice U Táferny

24. 4. 2017
11.

 Žďár III

- ulice Komenského

25. 4. 2017
12.  Stržanov 26. 4. 2017
13.

 Veselíčko + Radonín

27. 4. 2017
14.

Žďár IV

- ulice Nezvalova
- ulice Švermova

3. 5. 2017
15.

 Žďár IV

- sídliště Libušín – u polikliniky
- ulice Studentská

4. 5. 2017
16.

 Žďár I

- ulice Veselská, Barákova

5. 5. 2017
17.

 Žďár IV

- ulice bří. Čapků
- ulice Wolkerova

9. 5. 2017 
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!