Nové zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad

zveřejněno: 13. 9. 2016

Odbor komunálních služeb informuje, že v  měsíci červenci a srpnu došlo k vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad.

Na některých stanovištích se jedná o zcela nové zpevněné plochy, někde byly rozšířeny stávající plochy.

K vybudování jsme přistoupili na základě úspěšného grantového řízení  u kolektivního systému  ASEKOL, který tento projekt podpořil částkou 50 000,- Kč.

Celkové náklady činily 100 684,- Kč.

Jedná se o stanoviště na ulicích:

  1. Bezručova ( zastávka MHD) - rozšíření
  2. Na Úvoze u kulturního domu - rozšíření
  3. Neumannova u tržnice - nové
  4. Libická ( u Orlovny) - nové
  5. Nádražní 35 – 37 - rozšíření

 

Tímto krokem zkvalitníme separaci odpadů na veřejně přístupných místech města a zároveň se zlepší možnost udržovat pořádek a čistotu.

Kolektivní systém ASEKOL se zabývá zpětným odběrem a ekologickým zpracováním vysloužilých elektrospotřebičů. V našem městě máme rozmístěno 21 ks červených kontejnerů. Do těchto nádob patří veškeré drobné elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, baterie a akumulátory).

Opětovně žádáme občany, aby neukládali odpady v okolí kontejnerů, ale přímo do nádob.

Děkujeme.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!