Podzimní úklid města 2016

zveřejněno: 29. 9. 2016

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 29. 9. 2016 do 15. 10. 2016 na celém území města podzimní úklid.
Ve dnech 29. září – 1. října 2016 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.  
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu. Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek    6:00 – 17:00 hodin 
sobota 7:00 – 13:00 hodin

 

V době od 3. října do 15. října 2016 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka).  Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou. 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!