Podzimní úklid města 2017

zveřejněno: 4. 9. 2017

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 5. 10. 2017 do 20. 10. 2017 na celém území města podzimní úklid.

1) Ve dnech 5. října – 7. října 2017 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.

Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz. tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:

pondělí – pátek    6:00 – 17:00 hodin 
sobota 7:00 – 13:00 hodin

 

2) V době od 9. října do 20. října 2017 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. tabulka). Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.

3) Biopopelnice se od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý (případně středa).
V prosinci bude vývoz 1x za 14 dní (5. 12. a 19. 12. 2017).
Stále ještě lze na městském úřadě požádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky.

4) V letošním roce došlo k rozšíření třídění u hřbitovů na Zelené hoře a na Jamské ulici.  Na tato místa byly přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (čisté bio), dále plasty, sklo a směsný komunální odpad. Žádáme občany, aby se zapojili do třídění i na těchto místech.

5) Dále chceme upozornit občany, že kontejnery na textil od Diakonie Broumov na centrálním parkovišti u tržnice byly přemístěny na okraj parkoviště za prodejnu nábytku.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!