Ukládání stavebních odpadů na sběrném dvoře

Na základě četných dotazů a nejasností při odkládání odpadů ze stavebních činností na sběrném dvoře na Jihlavské ulici byl s účinností od 1. 8. 2011 sestaven seznam pro ukládání stavebních odpadů, plně hrazených občanem (viz níže).

Žádný z těchto odpadů katalogové skupiny číslo 17 nelze zařadit do objemného odpadu, který se na sběrném dvoře ukládá zdarma a platbu provádí za své občany město.

V platnosti je stále Vyhláška č. 1/2001 z 3. 12. 2001 o systému sběru shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem.

Tato vyhláška stanoví, že platbu hradí osoba, která tento odpad ukládá.

  • kat.č. 170107 - stavební suť, cihly, ytongy, obklady, dlažby, zbytky cementu
  • kat.č. 170101 - betony, bet.překlady, parapety, obrubníky
  • kat.č. 170605 - eternitové střešní krytiny, stoupačky, desky s obsahem azbestu
  • kat.č. 170903 - střešní krytina (lepenka dehtová i papírová), železniční pražce, izolace s obsahem dehtu, dřevo s dehtovou lepenkou
  • kat.č. 170202 - drátosklo, copilit (skleněné panely)
  • kat.č. 170201 - veškeré stavební dřevo (stará prkna, laťky, trámy, dřevo z likvidace zahradních chat, altánků apod.)
  • kat.č. 170904 - sádrokartony, skelná vata, heraklit, bytové jádro, znečištěný polystyren (např. betonem, stavebním lepidlem apod.), kovové zárubně s betonem, lepená hliníková okna, izolace, odpadní PVC trubky, lišty, sklo-laminátové desky, znečištěná stavební suť cizí příměsí, luxfery (skleněné tvárnice znečištěné betonem, stavební sutí).
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!