Základní bytový fond města

Rada města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 5.2.2007 schválila seznam bytových a rodinných domů, které budou tvořit základní bytový fond města. Tyto bytové a rodinné domy nebudou prodány v rámci privatizace bytového fondu města.

 číslo  ulice číslo orientační číslo popisné rok dokončení počet bytů realitní kancelář důvod
1 Revoluční 27 1829 1952 36 INVESTSERVIS svobodárna
2 Revoluční  30 1871 1952 36 INVESTSERVIS svobodárna
3 Brodská  11 1825 1953 36 INVESTSERVIS svobodárna
4 Brodská  27 1876 1952 36 INVESTSERVIS svobodárna
5 Brodská  33 1905 1953 36 INVESTSERVIS svobodárna
6 Brodská  35 1936 1953 36 INVESTSERVIS svobodárna
7 Brodská  43 1932 1953 36 INVESTSERVIS svobodárna
8 Haškova  6,8,10,12 2168-2171 1976 42 PAMEX DPS
9 Libušínská 11 203 1989 64 PAMEX DPS
10 Libušínská  13 204 1990 65 PAMEX DPS
11 Libušínská  15 2284 2002 26 PAMEX DPS
12 Brněnská 10 2228 1997 10 PAMEX holobyty
13 Stržanov místní část         bývalá škola
14 Žižkova  9 235   1   RD
15 Žižkova  15 237   1   RD
16 Luční   835   1   RD
  Celkem 462