Obsahové náplně živností

V tomto aktualizovaném znění naleznete obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a živnosti volné.

Obsahové náplně živností stanoví vláda svým nařízením a jsou důležitou pomůckou pro stanovení rozsahu živnostenského oprávnění.

Obsahové náplně jednotlivých živností blíže a podrobněji specifikují rozsah podnikatelské činnosti, který lze vykonávat, pokud je podnikatel držitelem příslušného živnostenského oprávnění. V jednotlivých případech obsahové náplně mohou i obsahovat údaje o dalších souvisejících činnostech, které lze rovněž v rámci příslušného oprávnění vykonávat, byť by se jednalo i o ev. samostatné další činnosti a živnosti.
Obsahová náplň volné živnosti obdobným způsobem také upozorňuje na činnosti, které v rámci příslušné volné živnosti vykonávat nelze.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!