Seznam živností se stanovenou odborností pro zaměstnance podnikatele vykonávající vybrané činnosti

Podnikatel je podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které tato příloha stanoví. Jinými slov – podnikatel může zaměstnat a činnosti, které spadají do náplně jmenovaných oborů nechat vykonávat jen osobami, které splňují předepsané požadavky. To platí i v případě, že by uvedené činnosti hodlal vykonávat sám podnikatel.

Podnikatel vede o osobách vykonávajících vybrané činnosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících splnění podmínky odborné způsobilosti minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami, přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.
( zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech )
Vedení evidence osob a dodržování této povinnosti kontroluje živnostenský úřad.

Podle citovaného nařízení se výše uvedená povinnost vztahuje na tyto živnosti:

 • kosmetické služby
 • pedikúra, manikúra
 • průvodcovská činnost - horská
 • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
 • vodní záchranářská služba
 • činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • provozování solárií
 • péče o dítě do 3 let věku v denním režimu
 • masérské, rekondiční, a regenerační služby
 • obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • ostraha majetku a osob
 • služby soukromých detektivů

Úplné znění přílohy č. 5 včetně požadované odborné způsobilosti naleznete zde: příloha č. 5

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!